Kontakt

E-post: info@westpride.se

Besök: Brewhouse, Åvägen 24, vån 2, 412 51 Göteborg 

Skicka post: West Pride, Brewhouse, 412 51 Göteborg
 

KANSLI 

Rebecka Adin Verksamhetsledare
070-092 27 23 (+46 70 092 27 23) | e-post: rebecka@westpride.se

Jenny Gustafsson Verksamhetskoordinator
Programkoordinering, utbildning, uppsökande arbete
070-773 56 80 (+46 70 773 56 80) | e-post: jenny@westpride.se

Titti Döme Verksamhetsadministratör
Logistik och samband, flaggning, ekonomi
070-773 56 50 (+46 70 773 56 50) | e-post: titti@westpride.se

Alex Snäckerström EuroPride-koordinator
070-092 26 14 (+46 70 092 26 14) | e-post: alex@westpride.se

Caroline Gollungberg Verksamhetskoordinator
Kommunikation, marknad
076-307 19 32 (+46 76 307 19 32) | e-post: caroline@westpride.se
 

STYRELSEN
Hela styrelsen: styrelsen@westpride.se

Tasso Stafilidis, ordförande • tasso@westpride.se
Tobias Björk, 1:a vice ordförande
Frida Holmqvist, 2:a vice ordförande
Lars Gårdfeldt, ledamot
Liana Sjölund, ledamot
Karin Eriksson, ledamot
(Vakant), ledamot  
Erik Ljungkvist, första ersättare
Richard Brodd, andra ersättare
Fredric Jakobsson, tredje ersättare
Klas Nordh, fjärde ersättare

PLATSOMRÅDEN
Regnbågsparkenparken@westpride.se
Regnbågsparaden • paraden@westpride.se
Regnbågskvarteretkvarteret@westpride.se
Regnbågsredaktionenredaktionen@westpride.se
Volontärsamordningenvolontar@westpride.se
Infocentrum • infocentrum@westpride.se
Säkerhet • sakerhet@westpride.se
West Pride Ung • ung@westpride.se
Tillgänglighet • tillganglighet@westpride.se

Du hittar oss också på:
Facebook: facebook.com/westpride
Twitter: twitter.com/westpride
Instagram: instagram.com/westpride