Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ+-personer och lyfter upp normkritik och HBTQ+-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna.

Festivalen riktar sig i första hand till HBTQ+-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Året runt arbetar West Pride med att utbilda skolor, företag och organisationer i HBTQ+ och mångfaldsfrågor. Kunskap gör skillnad och skapar ett mer öppet samhälle, där alla kan vara sig själv.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om HBTQ+-frågor. Genom konst och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.