West Pride Ung

 
West Pride Ung har som syfte att skapa en trygg mötesplats under West Pride specifikt för hbtq-ungdomar. West Pride vill ge unga hbtq-personer uppmärksamhet på olika sett under festivalen och erbjuda en plast för häng, samtal och aktiviteter.

Platschefen för West Pride Ung ansvarar för att se till att skapa ett hängvänligt tält i Regnbågsparken, hitta programpunkter och aktiviteter som lockar och tilltalar den yngre målgruppen (13-30 år). Platschefen har ansvar att West Pride Ungs aktiviteter och programpunkter dockar an till West Prides övriga program i förhållande till värdegrunden och arbetar ur ett inkluderande perspektiv. 

Exempel på praktiska uppgifter: 

  • ​Jobba med utbyten med organisationer som jobbar med hbtq-ungdomar i olika städer, länder eller stadsdelar. 
  • Bygga och underhålla nätverk för unga hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen. 
  • Ansvara och engagera andra aktörer att skapa programpunkter till West Pride Ung
  • Ansvara för West Pride Ung-tält i Regnbågsparken, samt att utsmycka och synliggöra det.