Volontärsamordning

Platschef för Volontärsamordningen arbetar för att rekrytera många och engagerade volontärer till festivalen. Platschefen fördelar sedan dessa till de olika verksamhetsområdena utifrån volontärernas intresse och verksamhetens behov. I volontärsamordningen administreras även den obligatoriska utbildningen och de förmåner som volontärerna får för sitt ideella arbete.  

I arbetet ingår att rekrytera, behandla och registrera de intresseanmälningar som kommer in. Platschefen är den viktigaste informationskanalen i rekryteringsprocessen och samordnar de olika aktiviteterna kring detta.  

Platschefen för volontärsamordningen har översikt över scheman och listor från de olika verksamhetsområdena. Hen samordnar i samråd med festivalledningen utbildningsdagar/kickoffer för volontärer och eventuell avslutningsträff. Platschefen ansvarar för etablering och avetablering av sitt verksamhetsområde. 

Platschefen är problemlösare för alla tänkbara situationer som kan tänkas uppstå, främst vad gäller bemanningen. 

 

Exempel på praktiska arbetsuppgifter är:

  • Rekrytera volontärer samt ta fram en rekryteringsstrategi. 
  • Ansvara för att placera ut volontärer på de olika verksamhetsområdena. 
  • Ansvara för volontärslistor och ha koll på scheman för de olika verksamhetsområdena. 
  • Se till att placera ut volontärer så de känner sig trygga med det arbete de blivit tilldelade.