VOLONTÄROMRÅDEN

Du behövs!

West Pride har som mål att erbjuda alla volontärer ett uppdrag som passar deras förutsättningar och tar vara på deras kunskaper.

West Prides volontärer arbetar alltid i par på något av våra 10 områden med arbetsuppgifter. Fyll noggrant i anmälan för att hamna på rätt område.

 

Backstage

Du kontrollerar att obehöriga inte är på platsen, du hjälper artisterna och håller städat området och ser till att det är välkomnande.

 

Infocentrum

Det finns två infocentrum, ett i parken och ett i Nordstan. Du svarar på besökarnas frågor, delar ut festivalarmband och engagera dem i enkla aktiviteter som finns vid utställningsplatserna.

 

Pride House

Du kommer guida besökare till rätt programpunkt och att hjälpa programarrangörer med diverse praktiska frågor. Här arbetar du inomhus.

 

Säkerhet

Du håller festivalen trygg för besökarna. Du rör dig på festivalområdet med komradio och hjälper till med lättare första hjälpen och mindre ordningsstörningar. Polis, sjukvård och ordningsvakter finns på plats att ta hjälp av.

 

Pride Parade

Pride Parade är vår stora höjdpunkt under festivalen, en programpunkt med ca 15 000 deltagare. För att allt ska flyta på behöver vi få så många volontärer som möjligt. Nästan alla anmälda volontärer, oavsett område, arbetar på paraden. Vi har även gjort det möjligt att anmäla sig att arbeta som volontär enbart på paraden. Arbetsuppgifterna i paraden är bland annat att efter instruktioner i komradion, leda en del av paraden, vakta så att ingen skadar sig på fordonen i paraden, bära flaggor och stoppa/dirigera trafik.

 

Pride Park

Du hjälper till att bygga upp och riva parken, vilket innebär en del tunga lyft. Under festivalen arbetar du som värd och hjälper till att svara på frågor från besökare, hjälpa utställare, räkna besökare och närvara vid aktiviteterna som anordnas i området.

 

Prideredaktionen

Du besöker och dokumenterar olika programpunkter och delar av festivalen med bild och text. Allt material används sedan i West Prides kommunikation både under och efter festivalen, men även inför kommande års festival.

 

Samband och logistik

Denna grupp är festivalens stora nätverk mellan de olika områdena. Samband och logistik hjälper till med leveranser både externt men också mellan områdena, samt transporter av både varor och artister. Här ingår mycket bärande och körande så körkort är viktigt.

 

Tillgänglighet

Det här området är West Prides ledsagarpool från vilken vi erbjuder ledsagning. Som volontär kan du ingå i ledsagarpoolen även om du är anmäld på annat arbetsområde. I det läget bestämmer du tillsammans med dina två platschefer (ordinarie, plus platschef för ledsagarpoolen) hur ni ska fördela arbetstiden.

Arbetsuppgifterna i tillgänglighet varierar beroende på vad du som volontär kan och vad de som vänder sig till ledsagarpoolen vill ha hjälp med. Det kan tillexempel vara att följa med någon som sällskap, hjälpa någon hitta mellan programpunkter eller öppna dörrar och flytta på hinder för någon som sitter i rullstol. Även här jobbar ni alltid två volontärer tillsammans.

 

West Pride Ung

West Pride Ung riktar sig till HBTQI-personer i åldrarna 13-25. Kanske tillhör du målgruppen? Ni har ett eget tält i parken och i arbetsuppgifterna ingår att vara besöksvärd, informera och vara behjälplig i de aktiviteter som bokats i tältet.

BLI VOLONTÄR 2022

Volontäranmälan är öppen!