Verksamhetsrapporter

Vår Verksamhet 2021

Varje år sammanfattar West Pride sin verksamhet i form av en rapport. I den går det att läsa om festivalen, våra utbildningar, kampanjer, ekonomi med mera. 

framsida verksamhetsrapport på tove styrke som håller upp en regnbågsflagga

verksamhetsrapport 2021

Under året har vi pendlat mellan förhoppning och misströstan flera gånger om. Ena stunden har prognosen för pandemins existens varit hoppfull, andra stunder mardrömslik.

HBTQI-communityn har varit speciellt hårt drabbad av den isolering pandemin medförde, vilket har lett till att den psykiska ohälsan har ökat. Det har varit en brist på trygga mötesplatser där en kan få vara sig själv utan risk för att bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

Under pandemin har vi tvingats lära oss en hel del, som att det går att arbeta hemifrån, ha videomöten, men framför allt att ta del av upplevelser via digital livestream. Att livestreama evenemang har blivit en hygienfaktor som även ökar tillgängligheten och hjälper oss nå ut bredare.

Förutom att till slut faktiskt kunna genomföra en festival har vi även startat vår webshop, utbildat flera partner, skolor och skolpersonal och fortsatt att kämpa för HBTQI-personers rättigheter.

 

Du hittar föregående års rapporter här nedan. Klicka på omslag/bild över årtalet för att ladda ner den. 

Omslag West Prides Verksamhetsrapport. Bakgrunden är en grafient i regnbågsfärger med text i vitt ovanpå. Det står verksamhetsrapport 2020, du gamla, du ofria.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013