Foto: Jennie Lindén

HBTQ-Utbildning

Under hela året är vi ute på skolor och arbetsplatser runt om i hela Västra Götalandsregionen och utbildar inom hbtq och mångfaldsfrågor. West Prides utbildningsverksamhet är en del i det avgörande arbete som görs för att förändra attityder och öka kännedom kring normkritik och hbtq-personers livssituation. Vi arbetar för att förbättra hbtq-kunskapen i skolor och på arbetsplatser som ett verktyg för att påverka och forma värderingar.