2009

:

Festivalen växer

Festivalen grundas 2007 av fem arenor: Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Pustervik, Röhsska och Världskulturmuseet. Vid grundandet gavs festivalen namnet HBT-GBG.

2007

:

HBTQ-GBG

Festivalen grundas 2007 av fem arenor: Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Pustervik, Röhsska och Världskulturmuseet. Vid grundandet gavs festivalen namnet HBT-GBG.