STYRDOKUMENT

Här kan du lÄSA OCH Ladda ner West Prides styrdokument

 

West Prides stadgar 

I stadgarna kan du läsa om hur West Pride som förening fungerar, regler för årsmöte, styrelsens uppdrag med mera. 

West Prides uppförandekod 

I uppförandekoden kan du läsa om hur alla som arbetar inom föreningen West Pride ska agera när de företräder organisationen. 

Arbetsordning för styrelsen 

Arbetsordningen för styrelsen beskriver hur styrelsen arbetar, deras rutiner och vad ordförandes, vice ordförandes och presidiets uppgifter är. 

Årsmöteshandlingar 2022

Här kan du läsa årsmöteshandlingarna inklusive årsredovisningen inför årsmötet 2022.

Årsmötesprotokoll 2022

I årsmötesprotokollet kan du läsa om vad som togs upp på årsmötet 2022. 

Instruktioner för verksamhetschef 

Verksamhetschefen på West Pride ska arbeta efter de instruktioner som finns att läsa i dokumentet Instruktioner för verksamhetschef. 

West Prides insamlings- och finansieringspolicy 

West Pride ansvarar för att pengar som samlas in på ett etiskt sätt. Du kan läsa om hur West Pride arbetar med detta i Insamlings- och finanseringspolicyn.

West Prides resepolicy för styrelse och anställda

Här kan du läsa resepolicyn för ordinarie ledamöter i styrelsen eller personer som styrelsen beslutat att adjungera för enstaka möten eller permanent adjungerade personer. Resepolicyn gäller även för anställda på West Pride.

arbetsordning för west prides valberedning

 Här kan du läsa om valberedningens arbetsordning som fastställdes på det extra årsmötet 31 augusti 2020.