SOM-institutet 2019

57% av Göteborgs invånare totalt och 87% av de som identifierar sig som HBTQ i Göteborg instämmer helt eller delvis med att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat enligt SOM-institutets senaste undersökning.

Hela 90% av de som besökte West Pride 2019 anser att West Pride bidrar till ett öppet samhällsklimat. Resultaten är helt i paritet med förra undersökningen.

Att West Pride 2019 får samma fina resultat i undersökningen som 2018 då vi arrangerade EuroPride är helt enastående. Trots vår mycket begränsade budget lyckades vi nå ut med vårt budskap och göra skillnad säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef på West Pride.

West Prides existens bygger på att förändra attityder i samhället, skapa trygga mötesplatser för HBTQI-personer samt lyfta normkritiskt tänkande. Resultatet av SOM-institutets undersökning bevisar att West Pride har en betydande roll för samhällsklimatet i Göteborg.

2019 besökte 16% av Göteborgs invånare West Pride, vilket motsvarar ca 98 000 invånare. Därtill fick festivalen många besök ifrån övriga Västra Götaland och Sverige.

Kvinnor överlag mer positiva

I undersökningen går det att urskönja att kvinnor överlag är mer positiva än män till West Prides inverkan på samhället. Detsamma gäller för de yngre åldersgrupperna jämfört med äldre invånare. Speciellt invånare mellan 16 och 49 år är mycket positiva till West Prides inverkan. Även de med medelhög eller hög utbildningsnivå är mer positiva jämfört med dem med medellåg eller låg utbildningsnivå.

Det går även att urskönja ett mönster i hur göteborgarna svarar beroende på vilken stadsdel de bor i. 69% av invånarna i Majorna-Linné i jämförelse med 43% av invånarna i Västra Göteborg tycker att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat. Ju mer centralt de bor desto mer positiva är de. West Prides ambition är att inför nästa festival stärka sitt arbete för att nå ut i alla stadsdelar i större utsträckning.

 Läs hela SOM-undersökningen här