SOM-institutet 2018

West Prides existens bygger på att förändra attityder i samhället, skapa trygga mötesplatser för hbtq-personer samt lyfta normkritiskt tänkande. Resultatet av SOM-institutets undersökning bevisar att West Pride har en betydande roll för samhällsklimatet i Göteborg.

58 % av de som identifierar sig som HBTQ instämmer helt eller delvis på att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat. Hela 89 % av de som besökte West Pride 2018 anser att West Pride bidrar till ett öppet samhällsklimat.

2018 besökte 20 % av Göteborgs invånare West Pride, vilket motsvarar 120 000 människor.

Speciellt invånare mellan 16 och 49 år är mycket positiva till West Prides inverkan. Ju äldre desto mer skeptisk. Även de med medelhög eller hög utbildningsnivå är mer positiva jämfört med dem med medellåg eller låg utbildningsnivå. De som är uppvuxna i Sverige är generellt mer positiva än de som antingen är uppvuxna utanför Sverige eller har föräldrar som är uppvuxna utanför Sverige.

Stadsdel spelar roll

Det går att urskönja ett mönster i hur göteborgarna svarar beroende på vilken stadsdel de bor i. 77 % av invånarna i Majorna-Linné i jämförelse med 24 % av invånarna i Norra Hisingen tycker att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat. Ju mer centralt de bor desto mer positiva är de.

  • Oavsett hur resultat skiljer sig beroende på ålder, ursprung, utbildning eller vilken stadsdel göteborgarna bor i är det ett häpnadsväckande imponerande resultat menar Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride.
  • West Prides arbete året om med att utbilda elever och lärare från förskoleklass och upp till gymnasiet som ett komplement till den årliga festivalen. West Pride gör skillnad på riktigt, säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

 

 Läs hela SOM-undersökningen här