SOLIDARITETSFONDEN

Ge stöd för ett öppet liv

Genom solidaritetsfonden bjuder West Pride in internationella gäster till festivalen. Personerna är HBTQI-personer som inte kan leva öppet i sina hemländer på grund av förtryck och diskriminering. 

Ett av West Prides värdeord är öppenhet. Festivalen är en plats där alla ska vara trygga, där HBTQI-personer tar plats i det offentliga rummet och ska kunna leva öppet. Tyvärr är möjligheterna till att leva öppet inte desamma på andra platser i världen. I många länder finns ett starkt motstånd mot HBTQI-personer. Ibland är motståndet lagstiftat och kan i värsta fall leda till döden eller livslånga fängelsestraff.

 

Fondens syfte

Syftet med West Prides solidaritetsarbete är att bjuda in personer som inte kan leva öppet till festivalen. Vi vill erbjuda dem en möjlighet att vara på en plats och i ett sammanhang där de kan vara öppna med sin sexualitet/könsidentitet/könsuttryck och inte behöva vara oroliga för våld eller förtryck. Vi vill ge dem en upplevelse där de kan känna glädje och stolthet över sig själva.

Tidigare år har pengar från Solidaritetsfonden använts till att bjuda in gäster från bland annat Uganda och Belarus.

 

West Pride stöttar Ukraina

När Ryssland gick in i Ukraina och kriget bröt ut i slutet av februari 2022 valde West Pride att agera och ta ställning. West Pride har därför donerat 20 000 kronor från vår Solidaritetsfond för att stötta våra syskonaktivister i Ukraina. Donationen går via EPOA (European Pride Organisers Association) och 100 % av pengarna går direkt till Kiev Pride och Kharkiv Pride.

Läs mer om donationen här.

Stötta solidaritetsfonden

Vill du vara med och bidra kan du göra en insättning på West Prides bankgiro 545-3360.

Om du är intresserad av att starta ett projekt till förmån för West Prides solidaritetsfond är du välkommen att kontakta styrelsen@westpride.se