Sök till platschef eller ledningsgrupp under EUROPRIDE 2018

 

Under varje verksamhetsår tillsätter vi platschefer som arbetar ideellt med att utveckla, förbättra och förverkliga festivalen. Nästa år gör West Pride EUROPRIDE, Europas Pridefestival, tillsammans med Stockholm Pride. Att vara platschef på EuroPride är ett uppdrag med internationell prägel och du får möjlighet att träffa hela Europas Pride. 

 

Genom ett ideellt arbete som platschef på West Pride gör du en viktig insats och bidrar aktivt i festivalens utförande. Du får dessutom en betydelsefull merit och intyg efter avslutat uppdrag. Ett symboliskt arvode utgår också för uppdraget.

Vi söker kvalificerade personer som har förmågan att genomföra sitt ideella uppdrag utifrån de förutsättningar som ges. Det är viktigt att du som vill bli platschef har förmågan att samarbeta, arbetsleda och verkställa beslut för att genomföra och slutföra ditt uppdrag. Som platschef kommer en av dina viktigaste arbetsuppgifter vara att delegera ansvarsområden till övriga volontärer samt att förverkliga beslut tagna av festivalledningen.

Vi värdesätter kvaliteter som ger verksamheten mångfald genom jämn könsfördelning, funktionsvariationer och olika etnisk och kulturell bakgrund. Det är bra om du känner dig bekväm och säker på att konversera på engelska och gärna flera språk än svenska.

En förutsättning för att vara platschef är att du står bakom festivalens värdegrund, syfte och mål och har ett starkt engagemang i de frågor West Pride arbetar med.  

Läs hela West Prides värdegrund här

Läs rapporten från West Pride 2017 här

West Prides organisation

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ näst efter årsmötet och kommer att sammanträda och fatta beslut i övergripande och strategiska frågor. Styrelsens arbete regleras av en av styrelsen antagen arbetsordning.

Föreningen har anställda (festivalkansliet) som på delegation av styrelsen ska verkställa det samordnande uppdraget för West Pride samt de operativa målen i verksamhetsplanen. Förhållandet mellan styrelsen och de anställda regleras genom av styrelsen beslutad attest- och delegationsordning samt arbetsordning.

Så går ansökan till: 

>>> Klicka här för att komma till ansökningsformuläret. Svara på frågorna och skicka in din ansökan. West Pride återkommer löpande på ansökningar som kommer in. Ansökan är en intresseanmälan.

Vid eventuella frågor eller funderingar maila till rebecka@westpride.se eller ring 0700 92 27 23

Välkommen med din ansökan! 

Ledningsgrupp

Som person i ledningsgrupp arbetar du närmast platschefen som också blir din närmaste arbetsledare. Platschefen delegerar dig ett ansvarsområde utifrån sitt eget arbetsområde. Du har också möjlighet att vara representant för platschefen på de gemensamma möten med festivalens ledning som genomförs innan och under festival. Arbetet som person i ledningsgrupp är helt ideellt men förmåner såsom resor och dagliga måltider under festival ingår.

Platschefsområden

West Pride har tio olika verksamhetsområden under EuroPride 2018. Klicka på respektive område för att läsa mer: 

Regnbågsparaden

Regnbågsparken

VIP/Gäst

West Pride Ung

Samband, logistik och transport

Infocentrum

Regnbågskvarteret

Volontärsamordning

Regnbågsredaktionen

Säkerhet