Normer på arbetsplatsen

För ökad normmedvetenhet och inkludering på arbetsplatsen

Hur uppstår fördomar? Vad är en fobi? Och hur kan vi motverka dessa på arbetsplatsen? Studier visar att drygt 30% av alla HBTQI-personer i Sverige inte känner sig trygga med att vara öppna på arbetsplatsen, många känner sig även diskriminerade.

Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta både förebyggande och motverkande när det gäller diskriminering. Som ett led i detta arbete erbjuder West Pride självstudier för arbetsgivare och anställda i hur fördomar och fobier uppstår. Vi ger kunskap om hur tankemönster skapas och normer vidmakthålls, samt hur man kan motverka fördomar och istället skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Att man på arbetsplatsen faller in i sociala mönster som baseras på exkluderande normer innebär inte att man har en fobi. West Prides självstudier kan dock bidra till ökad insikt om hur man på arbetsplatsen upprätthåller fördomsfulla normer.

Självstudierna är indelade i åtta avsnitt med en hemläxa som ska göras mellan avsnitten. Efter att självstudierna är avklarade kommer en av West Prides kompetenta utbildare till er för att hålla workshop kring de olika stegen och de tankar som kan ha uppkommit.

Självstudiernas avsnitt och teman

Steg 1: Vad är en fobi?

Steg 2: Värderingar och mål

Steg 3: Hur uppkommer en fobi?

Steg 4: Tankens makt

Steg 5: Att bråka med sina tankar

Steg 6: Att testa sina tankar i praktiken

Steg 7: Att möta sina känslor

Steg 8: Att fortsätta leva utan homo-, bi- och transfobi

Efter genomförda självstudier håller West Pride en workshop kring de olika stegen och frågor som uppkommit på vägen. Syftet med workshopen är att skapa förutsättningar för ökad normmedvetenhet och inkludering på arbetsplats.

boka en workshop

För att boka en workshop, vänligen kontakta Jenny Gustafsson genom att klicka på knappen nedan.