Samband, Logistik och transport

Platschefen för samband och logistik ansvar för att rätt saker är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Områdets arbete syns i liten utsträckning för festivalbesökarna, däremot är det en oumbärlig stödfunktion för att festivalen överhuvudtaget ska fungera.  

Platschefen ansvarar för att hitta nya platser där West Prides program ska synas och finnas tillgängligt, etablera kontakter med ansvariga på plats som också kan ta emot distributionen. Platschefen kartlägger var West Pride ska affischera för att festivalen ska få så stor spridning som möjligt.

Platschefen ansvarar också för att ta in behovslistor från de andra verksamhetsområdena vad gällande logistik och transporter. Platschefen ansvarar för schemaläggning av körningar för samtliga chaufförer i samordning med ansvarig på kansliet så att dessa blir gjorda innan, under och efter festivalen. 

Du har bland annat ansvaret för marknadsföringsdistribution såsom affischering och programutdelning på stan. Det här uppdraget innebär främst mycket arbete under och kring festival-genomförandet. 

B-körkort är en förutsättning för att du ska kunna jobba som platschef för distribution, logistik och sambandscentralen.