Regnbågsparaden

Regnbågsparaden är West Prides största programpunkt, med 16 000 deltagare 2017. Under 2018 och EuroPride kommer Regnbågsparaden att heta EuroPride Parade och genomföras den 18 augusti 2018. 

Som platschef för Regnbågsparaden har du i uppdrag att strategiskt planera Regnbågsparaden genom vägval, aktiviteter och struktur tillsammans med ledningsgrupp och volontärer. Platschefen har kontakt och administrerar anmälda ekipage, strukturerar paradordningen och ansvara för att informationen riktad till paraddeltagarna nås fram. Platschefen har ett stort ansvar i att agera problemlösare för alla tänkbara situationer som kan tänkas uppstå. 

Exempel på praktiska arbetsuppgifter är:
• Planera paradvägen för festivalen 2017 och EuroPride 2018 tillsammans med Festivalchefen.
• Ansvara för att tillsammans med Festivalchefen och platschefen för Säkerhet organisera arbetet kring säkerheten i paraden.
• Ansvara för att allt flyter på som det ska, exempelvis kring incheckning, fållor, paradordning, avetablering, musik under dagen och räkning av deltagare och åskådare.