Regnbågskvarteret

I Regnbågskvarteret finns majoriteten av alla seminarier och debatter, samt filmvisningar, teaterföreställningar, konstutställningar och liknande samlade. Regnbågskvartert är fördelat i lokaler runt Götaplatsen. 

Platschefen för Regnbågskvarteret ansvarar för att koordinera och hålla kontakten med de programarrangörer som håller till i kvarteret. Platschefen gör tillsammans med programkoordinator på kansliet upp ett schema för kvarteret. 

Under festival ser platschefen till att informera både besökare, lokalägare och arrangörer om eventuella programändringar, ser till att alla programpunkter genomförs enligt tidsplan och att allt flyter på som det ska. 

Platschefen ansvarar för att Regnbågskvarteret är tydligt skyltat och informerande till West Prides besökare. 

Exempel på praktiska uppgifter: 

  • Ansvara för att det finns en volontär som är ansvarig vid varje arena där programpunkter arrangeras. 
  • Ansvara för att det flyter på som det ska på plats – att programpunktsansvariga, volontärer med flera tas emot väl.
  • Arbetsleda, schemalägga och fördela arbetsuppgifter till volontärer.