Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har ett ansvar för att se till att allas mänskliga rättigheter blir verklighet. Stadens arbete i äldreboenden, förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter handlar ytterst om att just tillgodose dessa mänskliga rättigheter. En grundläggande...
Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland och för allt som ligger människor nära; hälso- och sjukvård, kultur, kommunikationer, jobb och utbildning. Vi värnar om alla människors lika värde och rättigheter och ska respektera varje individ...
Göteborg & Co

Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Läs mer om Göteborg...