Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola. Vi arbetar med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens och attraktionskraft. Välkommen att kontakta oss för mer information. Läs mer om...
Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har ett ansvar för att se till att allas mänskliga rättigheter blir verklighet. Stadens arbete i äldreboenden, förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter handlar ytterst om att just tillgodose dessa mänskliga rättigheter. En grundläggande...
Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland och för allt som ligger människor nära; hälso- och sjukvård, kultur, kommunikationer, jobb och utbildning. Vi värnar om alla människors lika värde och rättigheter och ska respektera varje individ...
Göteborg & Co

Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Läs mer om Göteborg...