Volvo Cars

Mångfald är en stor tillgång för Volvo Cars, det bidrar till ett bättre arbetsklimat och innovationsförmågan ökar. Genom att fokusera på våra medarbetares styrkor, vara nyfikna och arbeta tillsammans kan vi göra en stor skillnad. Människors rätt att få vara sig själva på arbetet är en självklarhet för oss och tillsammans med West Pride är vi med och skapar ett öppet och inkluderande samhälle för alla.

Läs mer om Volvo Cars här.