Västtrafik

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För Västtrafik är det viktigt att engagera oss i frågor som rör människors lika värde och vi är stolta över att bidra till arbetet för ett öppet och tolerant samhällsklimat.

Läs mer om Västtrafik här.