Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland och för allt som ligger människor nära; hälso- och sjukvård, kultur, kommunikationer, jobb och utbildning. Vi värnar om alla människors lika värde och rättigheter och ska respektera varje individ för den hen är.

Vi är också Sveriges största arbetsgivare med flera hundra arbetsplatser. Vi ska vara ett föredöme och en föregångare i arbetet för jämlikhet och mångfald och uppmuntra till ett öppet arbetsklimat som motverkar fördomar och diskriminering.

Läs mer om Västra Götalandsregionen här.