Newbody

Newbody tycker att föreningslivet ska vara till för alla. Alla ska kunna delta i föreningslivet på samma förutsättningar, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar. Vi delar West Prides värderingar och vill genom våra kanaler sprida dessa bland Sveriges ungdomar.

Läs mer om Newbody här.