Göteborgs Stad

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Läs mer om Park- och naturförvaltningen här.