Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har ett ansvar för att se till att allas mänskliga rättigheter blir verklighet. Stadens arbete i äldreboenden, förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter handlar ytterst om att just tillgodose dessa mänskliga rättigheter. En grundläggande princip är att inte bli diskriminerad.

Läs mer om Göteborgs Stad här.