Chalmers

Med människan i centrum i vår vision ”Chalmers – för en hållbar framtid” når vi målet med ett hållbart samhälle. Ett samhälle där mångfald är en självklarhet.  Det innebär att vi aktivt arbetar för att alla ska känna sig välkomna till Chalmers och har en nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

http://www.chalmers.se