CEVT

Hos oss på CEVT samlas varje dag nationaliteter från över 30 olika länder från världens alla hörn för att utveckla morgondagens mobila lösningar. Våra olikheter är vår styrka och det som förenar och formar oss och vår företagskultur där allas lika värde är en självklarhet. Därför vi ställer oss bakom West Prides vision om en värld fri från diskriminering och fördomar.

Läs mer om CEVT här.