Välj en sida

PRIDE PARK

Festivalens färgsprakande nav  

I Pride Park skapar vi tillsammans med festivalens utställare, restauratör och artister ett nav av aktiviteter, färger och gemenskap.

Pride Park är den del av festivalen där vi samlar våra samarbetspartners och skapar många olika aktiviteter riktade till våra besökare.

West Pride vill skapa en park med möjlighet till skönt häng, god mat och spännande scenshower. Vi vill skapa en trygg mötesplats för HBTQI-personer, samt ytterligare inkludera barnfamiljer, unga HBTQI-personer och äldre. Parken ska vara levande genom planerade aktiviteter som sker på öppna ytor i Pride Park.

 

När är parken öppen?

Preliminärt är Pride Park öppet 1-2 oktober.

Läs generella informationen om festivalen här. Öppettider och dagar kommer påverkas av restriktioner och rekommendationer.

 

VI VILL STÄLLA UT I PARKEN, HUR GÖR VI?

Genom att boka en utställarplats kan du önska storlek och placering. Vi gör så gott vi kan för att tillgodose önskemålen.

Anmälan för utställarplats är öppen 27 maj till 16 augusti.

 

VI HAR AKTIVITETER I TÄLTET SOM VI VILL HA I MED I PROGRAMMET, HUR GÖR VI?

Programanmälan är öppen 7 mars till 7 juni.

 

ANMÄL PROGRAMPUNKT HÄR

 

 

Programanmälan är öppen 7 mars till 7 juni.