Pride House livestream

Här kan du se allt som livestreamades från Stadsbibliotekets Trappscenen under årets West Pride. Under tre dagar livestreamade West Pride olika programpunkter med allt från paneldebatter, föreläsningar och teater. Konferencier var Aleksa Lundberg.

2022

Onsdag 15 Juni

Konferencier: Aleksa Lundberg

I want to be free - Voices of young LGBTQI asylum seekers
I want to be free: Words that we often hear from our members. Freedom from oppression and freedom to just be. These are multifaceted and significant words. They are about the inner journey and the feeling of accepting yourself and finding a community where you can be safe, and at the same time, about the freedom and space to be who you are and who you want to be. They are also about the asylum process – about the bureaucracy and all within it, which is hard to understand. Many times unjust. That which conditions freedom, but never the right to it.

In the report ”I want to be free” RFSL Ungdom’s project Newcomers Youth have interviewed nine LGBTQI youth with experience of seeking asylum in Sweden about their insights into the Swedish asylum system. The report also contains a legal review of asylum cases concerning this target group. The report has now been translated into English.

Newcomers Youth is RFSL Ungdom´s project for children and young people who are asylum seekers, newly arrived or undocumented people in Sweden. We have existed since 2016 and the activities include social meeting places, lectures, creative workshops, annual summer camps, counseling and legal advice.

Arrangör: RFSL Ungdom

 

Unheard Stories of LGBTQI Refugees in Sweden
Newcomers Youth magazine represents a collection of personal stories written by LGBTIQ asylum-seeking and undocumented youth in Sweden.  They humbly offer us their own perspectives on the issues that are just theirs. Writing and creative expression make them empowered, inspired, and engaged in the form of activism chosen by them in a given time and space.  Reading their stories makes us more human in the same way as writing these stories makes their healing process more productive.

Listen to 3 stories told by 3 members of Newcomers Youth.

1. We couldn’t fit in because we were made of different (lead) In Saudi Arabia, I had to hide and was constantly afraid. But racism and queerphobia exist in both Riyadh and Perstorp. Sweden brought an opportunity to finally date persons of the same sex, but coming here has also had an unexpected dynamic.

2. Integration of queer Afghan youth in Sweden (lead) I had never felt as free as I did during the Pride Parade in 2017. But when I posted pictures from that day on social media, everything quickly turned into a painful reminder of my past. Here is my story on how it is like a child, Afghan and queer, to come to Sweden. About the constant worry of being deported, the struggle to learn a new language and how I have built a new life beyond fear and violence.

3. Surviving racism and homophobia in Sweden (lead) We are going to send you all back to your fucking countries in Africa, you monkey!”. The Swedish man looked at me in anger. I escaped persecution and ended up facing racism and homophobia – and finally my own internalized hate. It led me to the question: Is there really a safe space for a queer person of color in this world?

Arrangör: RFSL Ungdom – Newcomers Youth

 

Hur påverka situationen för asylsökande HBTQ-personer?

HBTQ-personer som söker asyl i Sverige möter ofta stora problem i att övertyga myndigheter om deras behov av skydd. I år driver West Pride en kampanj för rättssäkerhet i de asylprocesserna och det pågår många andra försök att påverka. Folkets Juristbyrå ordnar ett samtal om hur man kan arbeta som en rörelse för att förbättra HBTQI-personers situation och chanser i den svenska asylprocessen.

 

Arrangör: Folkets Juristbyrå

 

Frihamnsdagarnas programsläpp: Involvera mera!
Den 25–27 augusti 2022 samlas föreningar, företag, organisationer och politiker på Bananpiren i Göteborg för årets viktigaste och roligaste mötesplats. Seminarier, workshopar, labbar och debatter varvas med mat, musik, kultur och tal från partiledarna.  På området finns aktiviteter, food trucks och kaffeservering.

Evenemanget har fri entré och programmet strömmas. Målet är att öka hållbarheten i samhället och stärka demokratin genom att föra människor samman över gränser. Frihamnsdagarna har beskrivits av besökare som Västsveriges svar på Almedalen.

Programsläppet för årets Frihamnsdagar äger rum under West Pride som är vår partner och vän i kampen för alla människors lika rätt och värde. Tillsammans ska vi involvera mera. Tillsammans ska vi stärka demokratin för att fler röster behöver bli hörda.

Frihamnsdagarnas programsläpp bjuder på de hetaste valfrågorna, musik och överraskningar.

Varmt välkommen!

Arrangör: Frihamnsdagaarna

 

HBTQ-rådets politikerutfrågning
HBTQ-rådet bjuder in kommunens politiker för att samtala om hur de ser på hbtqi-personers livsvillkor nu och framåt. Sedan 2017 har Göteborgs Stad arbetat utifrån en plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Planens giltighetstid sträcker sig fram till december 2023 och vad som händer efter detta är inte klart. En av utgångspunkterna i planen är de slutsatser som framkom i rapporten Normbrytande liv (2014). Under våren har två nya rapporter om hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg tagits fram; en uppföljning av Normbrytande liv samt en lägesrapport om unga hbtqi-personers villkor i skolan. Hur kommer slutsatserna i dessa rapporter omhändertas? Vad kommer hända med de åtgärder som inte är genomförda i hbtq-planen? Vad blir nästa steg framåt för hbtqi-personers rättigheter? Detta är några av de frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd vill ha svar på när politiker i Göteborg bjuds in till samtal.

Arrangör: Göteborgs Stads HBTQ-råd

 

I want to be free - Voices of young LGBTQI asylum seekers
I want to be free: Words that we often hear from our members. Freedom from oppression and freedom to just be. These are multifaceted and significant words. They are about the inner journey and the feeling of accepting yourself and finding a community where you can be safe, and at the same time, about the freedom and space to be who you are and who you want to be. They are also about the asylum process – about the bureaucracy and all within it, which is hard to understand. Many times unjust. That which conditions freedom, but never the right to it.

In the report ”I want to be free” RFSL Ungdom’s project Newcomers Youth have interviewed nine LGBTQI youth with experience of seeking asylum in Sweden about their insights into the Swedish asylum system. The report also contains a legal review of asylum cases concerning this target group. The report has now been translated into English.

Newcomers Youth is RFSL Ungdom´s project for children and young people who are asylum seekers, newly arrived or undocumented people in Sweden. We have existed since 2016 and the activities include social meeting places, lectures, creative workshops, annual summer camps, counseling and legal advice.

Arrangör: RFSL Ungdom

 

Queering AI
Technology amplifies the existing entanglement of social constructions, relations and practices. If the perspectives of queer users are not considered in robotics and AI development, implicit biases and damaging narratives would persist. Queer people, queer works of art, queer culture might remain marginalised. So, it’s up to humans to help the machines to be queer-friendly!

In this part-lecture, part-workshop with Irina Wilder, you will:

– Learn about the recent advances in AI and robotics and how they affect the rainbow community and the queer culture;

– Practice spotting and addressing biases in non-human agents;

– Discuss the importance of queer literature (including explicit texts) for social algorithms.

Arrangör: Irina Wilder

 

TORSDAG 16 JUNI

Konferencier: Aleksa Lundberg

Vårt demokratiska ansvar i funktionshinderverksamhet – Förvaltningen för Funktionsstöd
Förvaltningen har ett demokratiskt ansvar att värna om brukares rättigheter. Enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) har brukare rätt att leva ett liv precis som alla andra. Trots detta saknas mycket kunskap om hbtqia+ och våld i nära relation när det handlar om målgruppen.  Josefin Bunis och Nicklas Axelsson jobbar som metodutvecklare inom Förvaltningen för Funktionsstöd i Göteborgs Stad. De föreläser på ett normmedvetet sätt om hur våld i nära relationer kan se ut när personer i vår målgrupp drabbas. Josefin och Nicklas pratar även om förvaltningens demokratiska ansvar att säkerställa att målgruppen kan utöva sina demokratiska rättigheter samt vara delaktiga och ha inflytande på lika villkor som övriga medborgare.

Arrangör: Förvaltningen för Funktionsstöd

 

Hbtqi-politiken och vägen framåt
Hur påverkar valet 2022 HBTQI-politiken? 

Vad behövs av politiken för att förbättra livsvillkoren för HBTQI-personer i Sverige?

Ny könstillhörighetslag men räcker det? Vad behövs mer?

Vad behöver göras för att förbättra sexuella och reproduktiva rättigheter?

Mänskliga rättigheter är inget val. Ett måste, ett krav och ett löfte som politikerna ska följa. Hur säkerställer vi våra mänskliga rättigheter utifrån hbtqi-rättigheter och SRHR?

Ett panelsamtal av RFSL Göteborg där vi diskuterar och frågar civilsamhälls-organisationerna om hbtqi-politiken och SRHR och hur framtida politiken påverkar dessa områden, samt vägen framåt utifrån civilsamhällets perspektiv och erfarenheter.

 

LGBT Culture & History - Promoting Democracy & Equality – Tupilak
Nordic Rainbow Culture & History  – a powerful weapon to reach solid democracy and equality sometimes lacking even in the Nordic zone – often a LGBT movement  long dominated by young, white males with money to spend and fine disco clothes but without any history or depth  – but involving ALL members of the LGBT communiry – women, trans, eldery, the not-well-to-do, disabled, HIV positives, blacks, browns, latinos, Asians, refugees and immigrants – many with a rich culture and a amazing history.   

Av: Tupilak (Nordic rainbow culture workers)/ILGCN (international rainbow culture network)

 

 

How to be a More Inclusive Colleague – Volvo Group
Volvo Group seminar focuses on common misconceptions about LGBT+ and providing tips on how to overcome such misconceptions, as well as guidance on being an inclusive colleague in the office environment.

Av: Volvo Group

Litterär salong Over the Rainbow - Göteborgs Stadsbibliotek
I Tove Folkesson romaner Hennes ord och Den stora kyrkan får vi följa berättarjaget Tove och hennes käresta Hanna genom fertilitetsbehandlingar, längtan efter barn och bröllop. Allt i skuggan av en älskad mormors död och den öländska släktgården.

Tove Folkesson samtalar om sina böcker med Lars Gårdfeldt, präst i Carl Johans församling.

 

Av: Göteborgs Stadsbibliotek

 

Litterär Salong over the rainbow - Göteborgs stadsbibliotek
Bög på klassresa av Arne Nilsson är en personlig berättelse om livet som bög och klassresenär under åren efter folkhemstiden. Den handlar om livet på cruisingställen och i den moderna gayrörelsen och är en fristående fortsättning Bög i folkhemmet. Arne Nilsson samtalar om sina memoarer med Lars Gårdfeldt, präst i Carl Johans församling.

 

FREDAG 17 JUN

Konferencier: Aleksa Lundberg

Den antirasistiska queerrörelsen – RFSL
Välkommen till ett panelsamtal kring antirasismen inom hbtqi-rörelsen i Sverige idag. Hur antirasistisk är den svenska hbtqi-rörelsen och hur är det att leva och existera som BIPOC (Black, Indigenous, (and) People of Color) queer i rörelsen som inte alltid representerar allas röster.

 

Arrangör: Den antirasistiska queerrörelsen

 

Asylprocessen för HBTQI-personer
I många delar av världen utsätts hbtqi-personer för förföljelse, hot, våld, tortyr och till och med avrättning. De som lyckas fly har rätt till skydd, men i Sverige nekas fortfarande många och utvisas istället till den tillvaro de flytt, trots att de riskerar förföljelse och därför har rätt till skydd. Varför? Vad beror det på att Sverige inte uppfyller sin skyldighet att ge skydd till en av de mest utsatta grupperna på flykt: hbtqi-flyktingar? RFSL:s asylrättsjurist Aino Gröndahl berättar om asylprocessen för hbtqi-personer och migrationsmyndigheternas bedömningar av asylskälen sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Av: RFSL

 

Samtal med Mian Lodalen

Mian Lodalens senaste romaner ”Lisa och Lilly” och ”Lesbiska ligan”, historier om homosexuella arbetarkvinnors kärlek och livsvillkor i Sverige under första halvan av 1900-talet, har hyllats av kritiker som modern arbetarlitteratur. Varmt välkomna till ett samtal om hur situationen har sett ut för HBTQI-personer historiskt, om bristen på öppenhet inom arbetarrörelsen och om allt det som finns kvar att göra nu och i framtiden. Samtalet leds av Marcus Gustavsson., f.d. ordförande för West Pride och Marianne Carlström, f.d. riksdagsledamot som varit med och drivit igenom flera viktiga rättighetsreformer.

Av: Göteborgs arbetareförening i samarbete med ABF Göteborg, LO-distriktet i Västsverige och Socialdemokraterna i Göteborg

 

Don't try to fix us - about aromantic and asexual spectrum

Who are aromantics and asexuals? Are all aromantics asexual and vice versa? What it’s like to be an aro or ace person in Sweden? The lecture is an introduction to the community, busting the common myths, clarifying the misunderstandings and explaining the situation of the community in Sweden. We have a long way to go to achieve equal rights and we need all the allies along the way. 

Av: spAce Malmö

2021

ONSDAG 29 SEP

Konferencier: Aleksa Lundberg

Transinkluderande feminism
Företrädare för en transinkluderande feminism samtalar om transpersoners rättigheter och plats i feminismen.

Arrangör: RFSL

Being Global Calls for Action (ENG)

Join Accenture in a debate on how businesses can support and respect international human rights as outlined in the UN’s Global Compact principles.

Arrangör: Accenture

Primärvård för alla - samtal om transinkludering

Lyssna på en dragning om transpersoners erfarenheter av primärvården i VGR som efterföljs av ett panelsamtal mellan politiker och vårdpersonal.

Arrangör: Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen

Förändringar i familjelagstiftningen (teckenspråkstolkad)

Seminarium där RFSL reder ut vad kommande förändringar i familjepolitiken kommer att innebära.

Arrangör: RFSL

Frihamnsdagarna - Därför behöver fler röster höras

Personerna bakom Frihamnsdagarna berättar om hur de arrangerade ett mindre Almedalen på fem månader.

Arrangör: Frihamnsdagarna

Litterär salong: Over the Rainbow I

Litterära salongen blir Mian Lodalens första framträdande med den nya romanen Lesbiska ligan – en sann kriminalhistoria.

Arrangör Lars Gårdfeldt, Litterär Salong over the Rainbow. I samarbete med Carl Johans församling

TORSDAG 30 SEP

Konferencier: Aleksa Lundberg

Dubbla utanförskap - det som inte syns

Seminarium om de utmaningar de HBTQIA+- personer som tillhör en nationell minoritet står inför.

Arrangör: Romano Center i Väst, Göteborgs Stad Konsument och medborgarservice

#viärhär - konst för att skapa plats

Panelsamtal om avsaknaden av säkra queera mötesplatser, och om hur vi som community kan komma samman för att ändra det.

Arrangör Peter Nylund

How to be a More Inclusive Colleague? (ENG)

During the seminar participants will get to learn about what Volvo Group looks like from the eyes of an LGBTQ+ employee.

Arrangör: Volvo Group & Özgün Yilmazok

PrEP - erfarenheter och upplevelser

RFSL presenterar sin nya rapport om målgruppens erfarenheter av PrEP, förebyggande hivmediciner.

Arrangör: RFSL

Hotet mot SRHR (teckenspråkstolkad)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hotas på olika sätt runt om i världen. Vilka skillnader och likheter ser vi när vi jämför läget i Sverige med andra länder?

Arrangör RFSU

Teaterföreställning: Ljuset - ge upp finns inte!

Teater Kattma – den inkluderande teatern – presenterar sin verksamhet och vision med fokus på delaktighet, tillgänglighet och människors lika värde.

Arrangör: Teater Kattma

FREDAG 1 OKT

Konferencier: Aleksa Lundberg

Inauguration of 6th Nordic Rainbow History & Culture Month: October, 2021 – focus on history (ENG)

Film och panelsamtal med aktivister, musiker och filmskapare.

Arrangör: Tupilak (Nordic rainbow culture workers) & ILGCN (international rainbow culture network)

Mänskliga rättigheter för vem?

Utifrån Amnesty Göteborg och RFSL Göteborgs lokala sakfrågor lyfter vi upp frågor som rör hbtqi personer, asylrätten och mänskliga rättigheter.

Arrangör: Amnesty International Göteborg och RFSL Göteborg

Hur jobbar Ungdomsmottagningen utifrån ungas könsidentitet?

Ett samtal mellan representanter för Ungdomsmottagningens verksamheter om att på olika sätt i vårt arbete ta hänsyn till ungas könsidentitet.

Arrangör: Ungdomsmottagningen Göteborg

Queer Gaming med Jafar the Superstar (teckenspråkstolkad)

Upplev Sims 4 på ett sätt du aldrig gjort förut! Jafar the Superstar kommer bjuda på gaming experience deluxe. Med högklackat och akrylnaglar kommer hon till Oasis Springs med sin regnbågsarmé och glamorösa moddar.

Arrangör: Jafar the Superstar

Litterär salong: Over the Rainbow II
Kristofer Folkhammar är poet, prosaist och kritiker. Våren 2021 utgavs hans kritikerhyllade roman, “Är det barnen, baby?” om queert föräldraskap, krånglig kärlek och konsten att höra till.

Arrangör: Lars Gårdfeldt, Litterär Salong over the Rainbow. I samarbete med Carl Johans församling