PLATSANNONS

Just nu finns det inga lediga tjänster hos oss. 

 

 

 

Om West Pride

Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQI-personer och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation. Festivalen riktar sig i första hand till HBTQI-personer i Göteborg och Västra
Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vår festival kostar inget för besökaren och är öppen för alla som står bakom alla
människors lika värde.

Förutom att arrangera en årlig festival arbetar West Pride året runt med att utbilda företag och organisationer i mångfalds- och HBTQI-frågor. West Pride utbildar även lärare och elever i skolor kostnadsfritt, från förskoleklass till och med gymnasiet, inom Västra Götaland. West Pride är en ideell, icke vinstdrivande förening där verksamheten kan bedrivas tack vare bidragsgivare, partner och sponsorer.