Paradanmälan 2019

For Information in English, please send an email to paraden@westpride.se

För att få delta i paraden som förening, myndighet eller företag behöver ni anmäla in ert deltagande. Företag behöver dessutom ingå officiellt partnerskap med West Pride för att få delta. Myndigheter/fackförbund måste vara officiell partner och/eller ställa ut i parken för att kunna delta med eget ekipage. Om myndigheten/fackförbundet ej ställer ut eller är partner utgår en avgift för paraddeltagande med eget ekipage.

Observera att för att delta som privatperson behövs ingen anmälan. 

ANMÄLNINGSFORMULÄRET ÄR HÄR

Vi välkomnar alla i paraden som står bakom West Prides grundläggande värderingar. 

OBS! Ska du delta i Pride Parade med en anmäld grupp är det viktigt att du läser all information på denna sidan samt följer våra mailutskick för att logistiken ska flyta så smidigt som möjligt.

Om du har frågor om paraddeltagandet kontakta paraden@westpride.se

15 juni 2019  
PRELIMINÄRA TIDER - Kan komma att ändras. 

Startplats är Götaplatsen.

14:00 - Incheckning fordon
14:45 - Incheckning anmälda ekipage (gäller endast ansvarig, resten av gruppen kan ansluta senare) 
15:30 - Samling för privatpersoner
16:00 - Avgång 

Samtliga ekipage får slusstid på förhand.
Information om Pride Parades väg och exakta tider kommer uppdateras längre fram.

Ordningsregler för deltagande i paraden 

Samtliga anvisningar måste följas för att delta i Pride Parade 2019

• Under paraden råder totalt alkoholförbud.

• Som deltagare i paraden förbinder du dig att respektera andra deltagande personer, organisationer och åskadare. Ingen form av diskiminering, trakasserier eller liknande är tillåten. West Pride åtar sig rätten att neka deltagande i paraden för de som inte följer våra grundläggande värderingar. 

• Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet, vid frågor hänvisar vi till polisen 11414.

• Det är förbjudet att kasta saker från fordon eller gående ekipage. Inga flyers får delas ut ur miljösynpunkt. Konfetti eller liknande får enbart användas om den är miljömärkt och städas upp efteråt. Miljömärkning ska skickas in till West Pride innan genomförande.

• Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det ska ej uppstå luckor mellan olika grupper. Lyssna på våra volontärer om de ber er att gå långsammare/fortare för att hålla ihop paraden.

• Om något oförutsett händer eller om ni har frågor under paraden, ta kontakt med våra volontärer i varselvästar. Dessa har radio till platschefen som når säkerhet, räddningstjänst och polis.

Fordon

• Registreringsnumret till det fordon och ev. släp ni önskar använda måste meddelas West Prides Kansli. Enbart fordon med uppgett registreringsnummer får delta i paraden. Vi behöver också personnummer och telefonnummer till den som ska köra fordonet och en eventuell reserv. Vi kommer att kontrollera legitimation på föraren på plats. Ej föranmäld förare kommer ej att få köra i paraden.

• Fordon måste ha hjulvakt, en hjulvakt per hjul, detta ansvarar ni själva för och hjulvakterna ska koncentrera sig på sin säkerhetsuppgift och se till att ingen kommer framför deras hjul. Ni kan ha en hjulvakt på två hjul som är så nära varandra att ingenting kan riskera hamna emellan hjulen. 

• Volontärer från West Prides Prideredaktion har rätt till att delta på ert ekipage för dokumentation. 

• Tänk på att inte använda bilbatteri som energikälla till musik eller annan teknisk utrustning, det är enbart genaratorer som är tillåtna om ni gör kopplingen själva.

Flak restriktionshöjd:

Höjdrestriktioner gäller, max 4 meter - inklusive dekorationer, hjul och pyntning med mera. Ingenting som används på ert fordon får vara strömförande och höga fordon måste ha tak/nät. 

Maxlängd på fordon är 10 meter inklusive släp. OBS detta kan komma att korrigeras beroende på Trafikkontorets ordination. Se nedan beslutstext för längdbegränsningen inom Vallgraven:

"Begränsad längd på fordon eller fordonståg Beslutad den 2 juli 2009, LTF-beteckning 1480 2009:00939.

Inom markerat område i Göteborgs City, på vägar som är allmän plats, enligt kartbild, får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon inte föras om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, överstiger 10 meter.

Förbudet gäller vardag klockan 00.00 - 06.00 och 08.00 - 24.00 och sön- och helgdag klockan 00.00 - 06.00 och 08.00 - 24.00.

Förbudet gäller inte buss."

Alla fordon kommer att besiktigas, vid bristning i höjd, säkerhet eller andra orsaker kan fordonet nekas vid starttillstånd.

Viktig information att läsa till alla ekipage och fordon: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/St...

Vi uppmuntrar pyntning, regnbågsflaggor, regnbågsfärger, kärlek och en stor folkfest!