Om oss

West Pride

West Pride är en ideell, icke vinst-drivande förening. Året runt bedrivs verksamhet, bland annat genom HBTQI-utbildningar och HBTQI-diplomering för skolor och organisationer inom Västra Götaland. Året kulminerar i en stor Pride-festival.

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQI-personer och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig i första hand till HBTQI-personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Syfte

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser
och arenor genom samtal, reflektion och utbildning för att uppnå kunskapsfördjupning, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartner är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt.

Vision

Vår vision är en jämlik värld fri från fördomar och diskriminering.