Temadag: Stonewall & aktivism

Publicerad tis 14 maj 2019

Söndag 16 juni bjuder vi in till en inspirerande dag med föreläsningar, samtal och mötet mellan nu och då på Världskulturmuseet kl.11.00-16.00.

West Pride uppmärksammar att det gått 50 år sedan Stonewallupproret med en heldag av queerhistoria, aktivism samt punkter rörande transfrågor och rasism. Vi har många av våra rättigheter inomhbtq+ rörelsen idag att tacka rasifierade transpersoners och queeras kamp och aktivism för. Temadagen är en hyllning till alla aktivister som ända sedan upproret banat väg för hbtq+ rörelsen.

Stonewallupproret tog sin början juni 1969 i New York då polisen anlände för att utföra en razzia på gaybaren Stonewall Inn, då de sade sig misstänka brott mot alkohollagen. Detta var inte första

gången polisen trakasserade gayklubbar i USA på den tiden och denna händelse blev starten av en serie våldsamma demonstrationer mot polisrazzior som drabbade transpersoner, drag queens och hbtq+ communityt. Upproret spreds snart till större delar av gayrörelsen i Greenwich Village och bär idag namnet Stonewall Riots.

Saga Becker är konferencier under temadagen.

Varmt välkomna!

PROGRAM FÖR TEMADAGEN

På Trappan:

11-11.45Natur & KulturNär ska man få älska vem man vill? Om homofobin i Uganda

2014 riktades hela världens uppmärksamhet mot Uganda när president Museveni godkände den antigaylag som innebar livstidsstraff för homosexualitet. Då hade en nyväckt kristen rörelse, sponsrad av starka amerikanska intressen, spridit hatpropaganda mot homosexuella i ett decennium.I reportageboken Fundamentalisterna - de nya kyrkorna och hatet mot hbtq-personer följer Annika Hamrud, Najjuma, Fred, Susan och andra personer som drabbas av den nya vågen av homofobi, men också predikanterna som spär på det dödliga hatet. Vilka tjänar egentligen på att sprida konspirationsteorier och att välja ut en grupp att demonisera?Boken är ett reportage om vanliga människor som lever i ett samhälle där homofobin och hatet är ständigt närvarande – hos myndigheter, föräldrar, grannar och skolkamrater. Men också där en stark aktivism och budskapet om kärlek existerar.

12-12.45

RFSL UngdomHar Stonewall tvättats rosa?

Det är 50 år sedan Stonewall inträffade, vad har egentligen hänt med rörelsen sedan dess?Upproret har växt till en folkfest och åsikterna skiljer sig kring huruvida den politiska kärnan finns kvar eller inte. Detta är ett samtal om pinkwashing, de bortglömda delarna av hbtq-communityt och den assimileringspolitik som till och från har förts.

13-13.45

JämställdhetsmyndighetenPrata hbtq med Jämställdhetsmyndigheten

Genom Stonewallupproret synliggjordes hbtq-personer och krav på rättigheter manifesterades. Synliggörandet av ojämställdhet har varit och är viktigt i arbetet för jämställdhet. Samtidigt som synliggörandet av kön kan gynna vissa grupper av hbtq-personer kan det även exkludera andra.Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken och ska också, genom regeringsuppdraget att vara hbtq-strategisk myndighet, främja hbtq-personers rättigheter. Hur kan dessa uppdrag förenas?

14-14.45

REVET ScenkonstLäsning av Queer Nation-Manifestet

År 1990, 31 år efter Stonewall-upproret delade medlemmar i den anonyma aktionsgruppen Queer Nation ut ett manifest med titeln "Queers Read This", under pridefestivalen i New York.Texten frågar sig var den glöd som fanns under Stonewall tagit vägen, sätter fingret mycket av det förtryck hbtq-personer möter och uppmanar till gemenskap i en queer rörelse.Queer Nation-manifestet är ett viktigt stycke hbtq-historia, samtidigt som den sätter fingret på många av de upplevelser hbtq-personer får vara med om än idag. Den är en tröstande, rolig, sorglig, peppande och engagerande text om att tvingas existera i marginalerna och styrkan i att få definiera sig själv.Skådespelare ur REVET Scenkonst framför en läsning av Queer Nations manifest från 1990. Detta är en avskalad version av föreställningen som spelas på torsdagen.Översättning till svenska av Elin Bengtsson och Lyra Ekström Lindbäck.

15-15.45

House of Colors Vad kroppar bär; att vara visuellt normbrytande

Vad bär och synliggör våra kroppar när jag som individ eller grupp träder in i ett rum?Hur är det att vara konstant visuellt normbrytande, som transperson och/eller rasifierad.Vi undersöker intersektionen av dem, samt likheter och skillnader i erfarenheter. Hur vi kan stötta varandra å vara bättre allierade. - Ett panelsamtal med unga och vuxna transpersoner och rasifierade queers. En programpunkt för West Pride Ung.

I Studion:

11-11.45

West Pride i samarbete med Eva Borgström Kvinnopar i den första vågens kvinnorörelse

Många kvinnor i den första vågens kvinnorörelse levde i nära relationer med varandra och många bodde tillsammans. Ibland handlade det om vänskap och praktiska överväganden - kvinnolönerna var låga men hyrorna höga. Andra gånger var det förälskelse och kärlek som band dem samman. Detta tycks för det mesta ha respekterats inom kvinnorörelsen, men det gällde att vara diskret. Homosexualitet var ett brott fram till 1944 och den antifeministiska propagandan smutskastade både rörelsen och rörelsekvinnorna. Det fanns skäl att hålla tyst. Ändå är det förvånansvärt lätt att hitta spår av dessa kärleksrelationer. Författarna Selma Lagerlöf och Sophie Elkan sparade sina brev, och därmed berättelsen om kärleken mellan dem. Läkaren Karolina Widerström, kritikern Klara Johansson, historikern Lydia Wahlström, författaren Karin Boye och många andra av tidens kända feminister levde levde tillsammans med kvinnor och berättade om det för framtiden. Alltså för oss.

12-12.45

West Pride i samarbete med Pia Laskar och Margareta Lindholm Vem äger historien?

Vem äger LHBTQ-historien? Vad minns vi av idag om 20 eller 50 år? Vad vet vi om det som hände 1999 eller 1969? Vad behöver vi för att veta? Författarna och forskarna Margareta Lindholm och Pia Laskar diskuterar LHBTQ-historieskrivning med fokus på L. Vi kommer att tala om sådant som dolts eller synliggjorts i offentliga rum och samtal. Och om osynlighet kan vara en politisk kraft. Och om en vill skriva historia - hur gör en då?

13-13.45 West Pride i samarbete med Arne Nilssson Samtidigt, i Göteborg.

Hur var det att som ung kille börja leva homoliv i Göteborg under tiden för Stonewallrevolten? Arne Nilsson berättar utifrån sin självbiografi ”Bög i folkhemmet” samt sina och Margareta Lindholms studier av kvinnligt och manligt homoliv i Göteborg och på amerikabåtarna.

14-15.30

Världskulturmuseet Favoritextremisterna: Vem är extrem idag?

Ett samtal utifrån projektet Favoritextremisterna om vem som kallas extremist idag, om allianser och solidaritet. Ett år efter Burka Songs-debatten arbetar Hanna Högstedt, i samarbete med Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, på ett nytt filmprojekt: Favoritextremisterna. Det tar avstamp i det som hände runt den inställda visningen, men stannar inte där utan undersöker själva processen bakom att vissa personer pekas ut som extremister, och hur vi på olika sätt kan förhålla oss till det.

Som en del i arbetet med Favoritextremisterna vill vi skapa rum för samtal i staden, där dessa frågor kan lyftas, och fler berättelser och perspektiv komma fram. Vi kommer även att visa klipp från arbetet med filmen.

SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images i samarbete med Världskulturmuseet.