90-konto och medlemskap i giva sverige

Publicerad mån 20 januari 2020

West Pride har tilldelats 90-konto och medlemskap i Giva Sverige, 90-kontot är en kvalitetssäkring av föreningen och ett bevis till givare att det som skänks går dit det ska och ger dessutom en möjlighet för West Pride att bredda insamling av medel för att skapa festivalen. Även medlemskapet i Giva Sverige är en garant för att West Pride uppfyller kraven på etisk, transparens och professionell insamling av bidrag.

West Prides 90-konto:

BG 900-68 26

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav: Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen. Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration. Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar. Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

https://www.insamlingskontroll.se/90konto

https://www.givasverige.se/medlemmar/westpride/