KONTAKT

Välkommen att höra av dig

Kontakt


Adress:

Regnbågshuset i Göteborg

Postadress:
West Pride, Box 310 90, 400 32 Göteborg

Kansliet 

Tasso Stafilidis, verksamhetschef/press och media
(+46) 070-376 04 03 | e-post: tasso@westpride.se

Agnes Rudbo, marknads- och utvecklingschef
(+46) 070-092 26 14 | e-post: agnes@westpride.se

Jenny Gustafsson, utbildningsansvarig
Utbildare och ansvarig för skolprogram
E-post: jenny@westpride.se

Styrelsen

Kontakta alla i styrelsen: styrelsen@westpride.se
Kontakta ordförande: ronnie@westpride.se
Använd någon av adresserna om du har frågor som rör styrelsens arbete.

Presidium

Ronnie Hallgren, ordförande
Richard Brodd, 1:a vice ordförande
Emma Gunterberg Sachs, 2:a vice ordförande

Ledamöter

Fatha Hassan
Christina Heikel
Andrea Matsson
Anna Wallin

Ersättare (i tjänstgöringsordning)

Karlotta Backe
Tanja Lukin
Paul Sjöö

Valberedning

Kontakta valberedningen: valberedningen@westpride.se

Alexandra Ward-Slotte (sammankallande)
Agneta Wirén
Anne-Marie Ekström
Pär Johansson
Waldemar Wrangel

Revisorer

Jonas Jonasson, auktoriserad revisor, Trevi revision
Patrik Nordin, förtroendevald revisor