Infocentrum är festivalens informationskälla för alla besökare både innan och under festivalen. Infocentrum finns i Nordstan och i anslutning till Pride Park. De distribuerar och sprider festivalprogrammet, festivalarmbandet samt annan information från både West Pride och andra organisationer med hbtq-anknytning.