En självhjälpsterapi i åtta steg för homo-,
bi- och transfobi. Presenterad av West Pride.

Homofobiterapi är en självhjälpsterapi i åtta steg. Speciellt utformad för dig som lider av symptom så som ilska, stress och oro i mötet med homo-, bi- och transpersoner.

Grundad i inlärnings- och kognitiv teori fungerar behandlingen som ett verktyg för att hantera negativa tankeprocesser och kroppsliga reaktioner. Målet med terapin är att råda bot på skadliga fördomar samt att möjliggöra ett liv med mindre rädsla, mer frihet och glädje.

Homofobiterapi i åtta steg

Vanliga frågor och svar

Varför behövs homofobiterapi?

År 2019 är det 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige och 40 år sedan sjukdomsstämpeln togs bort av socialstyrelsen. Trots detta finns det fortfarande djupa fördomar och missuppfattningar om HBTQ-personer. Då risken för diskriminering och kränkning känns högst påtaglig väljer inte ens hälften av de som identifierar sig som HBTQ att vara öppna med det på sin arbetsplats.

Andelen HBTQ-relaterade hatbrott är fortsatt hög enligt Brå:s senaste sammanställning. Samtidigt uppger sig vissa religiösa grupper, både kristna och muslimska, kunna omprogrammera icke-heterosexuella. Runt om i världen, Sverige inkluderat, kränks, misshandlas och diskrimineras HBTQ-personer dagligen. Av den enkla anledningen bör vi göra vad vi kan för att motverka fördomar, både på strukturell nivå och på individnivå som terapi för homo-, bi och transfober.

Vem är homofobiterapi till för?

Homofobiterapi är behjälplig för människor som själva vill arbeta med sina fördomar och fobier för att kunna leva ett friare liv, utan oro och ilska. Terapin kan till exempel också vara till hjälp för en person som vill komma ut inför sin familj eller vänner.

 

Hur lång tid tar det att lyssna på homofobiterapi?

Terapin omfattar totalt åtta steg om ca 4-8 minuter/avsnitt. Varje avsnitt avhandlar ett specifikt ämne eller område och efterföljs av en övning. Att lyssna på samtliga avsnitt tar med andra ord inte så lång tid. Övningarna kräver däremot lite mer av lyssnaren för att ge resultat. Precis som med så mycket annat ger övning färdighet och bättre effekt.

 

Är homo-, bi- eller transfobi en sjukdom?

Nej, homo-, bi- och transfober betecknas inte som sjuka i klinisk mening. Dock kan detta tillstånd kraftigt begränsa och inskränka på den drabbades livskvalitet.

Varför har ni exkluderat bi- och transfobi i terapin?

Bi- och transfobi är inkluderade i terapin. Vi har valt att kalla den ”Homofobiterapi” för att enklare kunna kommunicera samt på ett tydligt sätt få allmänheten att förstå och ta till sig vårt budskap. I själva verket är det en kognitiv beteendeterapi för att motverka både homo-, bi- och transfobi.

 

Varför stöttar ni homofober istället för att satsa på HBTQ-personer?

I det här projektet, till skillnad från mycket av det vi annars gör, har vi valt att hjälpa HBTQ-personer genom att arbeta med individer som lider av homo-, bi-, och transfobi. I terapin försöker vi belysa hur de som känner sig obekväma inför HBTQ-personer, lider av en rädsla som är helt ogrundad.

 

Måste jag lyssna på alla avsnitt för att bli hjälpt?

Det går såklart att lyssna på enstaka avsnitt, men vi rekommenderar varmt att lyssna på alla steg i kronologisk ordning för att få ut så mycket som möjligt av terapin. Att bara lyssna på ett avsnitt blir lite som att ta en åttondel av en pencilinkur. Oftast är det bäst att lyssna på läkarens rekommendationer.

 

Hur är Homofobiterapi framtagen?

Terapin är framtagen av en psykolog och är baserad på kognitiv beteendeterapi som är en erkänd metod inom psykologin.

 

Hjälper kognitiv beteendeterapi mot fobier, homofobi inkluderat?

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en väl dokumenterad och evidensbaserad psykoterapi/metod för att behandla fobier och andra problem.

Solidaritetsfonden

Genom Solidaritetsfonden bjuder West Pride in internationella gäster till festivalen som annars inte hade haft möjlighet att delta, då de inte kan leva öppet i sina hemländer på grund av förtryck och diskriminering.

Vi vill erbjuda dem en möjlighet att vara på en plats och i ett sammanhang där de kan vara öppna med sin sexualitet och inte behöva vara oroliga för våld eller förtryck. Vi vill ge dem en upplevelse där de kan känna glädje och stolthet över sig själva.

Läs mer om Solidaritetsfonden

Homofobiterapi

En självhjälpsterapi i åtta steg för homo-,
bi- och transfobi. Presenterad av West Pride.

Homofobiterapi är en självhjälpsterapi i åtta steg. Speciellt utformad för dig som lider av symptom så som ilska, stress och oro i mötet med homo-, bi- och transpersoner.

Grundad i inlärnings- och kognitiv teori fungerar behandlingen som ett verktyg för att hantera negativa tankeprocesser och kroppsliga reaktioner. Målet med terapin är att råda bot på skadliga fördomar samt att möjliggöra ett liv med mindre rädsla, mer frihet och glädje.

 

Vanliga frågor och svar

Varför behövs homofobiterapi?

År 2019 är det 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige och 40 år sedan sjukdomsstämpeln togs bort av socialstyrelsen. Trots detta finns det fortfarande djupa fördomar och missuppfattningar om HBTQ-personer.

Då risken för diskriminering och kränkning känns högst påtaglig väljer inte ens hälften av de som identifierar sig som HBTQ att vara öppna med det på sin arbetsplats.

Andelen HBTQ-relaterade hatbrott är fortsatt hög enligt Brå:s senaste sammanställning. Samtidigt uppger sig vissa religiösa grupper, både kristna och muslimska, kunna omprogrammera icke-heterosexuella.

Runt om i världen, Sverige inkluderat, kränks, misshandlas och diskrimineras HBTQ-personer dagligen. Av den enkla anledningen bör vi göra vad vi kan för att motverka fördomar, både på strukturell nivå och på individnivå som terapi för homo-, bi och transfober.

Vem är homofobiterapi till för?

Homofobiterapi är behjälplig för människor som själva vill arbeta med sina fördomar och fobier för att kunna leva ett friare liv, utan oro och ilska. Terapin kan till exempel också vara till hjälp för en person som vill komma ut inför sin familj eller vänner.

Hur lång tid tar det att lyssna på homofobiterapi?

Terapin omfattar totalt åtta steg om ca 4-8 minuter/avsnitt. Varje avsnitt avhandlar ett specifikt ämne eller område och efterföljs av en övning. Att lyssna på samtliga avsnitt tar med andra ord inte så lång tid.

Övningarna kräver däremot lite mer av lyssnaren för att ge resultat. Precis som med så mycket annat ger övning färdighet och bättre effekt

Är homo-, bi- eller transfobi en sjukdom?

Nej, homo-, bi- och transfober betecknas inte som sjuka i klinisk mening. Dock kan detta tillstånd kraftigt begränsa och inskränka på den drabbades livskvalitet.

Varför har ni exkluderat bi- och transfobi i terapin?

Bi- och transfobi är inkluderade i terapin. Vi har valt att kalla den ”Homofobiterapi” för att enklare kunna kommunicera samt på ett tydligt sätt få allmänheten att förstå och ta till sig vårt budskap. I själva verket är det en kognitiv beteendeterapi för att motverka både homo-, bi- och transfobi.

Varför stöttar ni homofober istället för att satsa på hbtq-personer?

I det här projektet, till skillnad från mycket av det vi annars gör, har vi valt att hjälpa HBTQ-personer genom att arbeta med individer som lider av homo-, bi-, och transfobi.

I terapin försöker vi belysa hur de som känner sig obekväma inför HBTQ-personer, lider av en rädsla som är helt ogrundad.

Måste jag lyssna på alla avsnitt för att bli hjälpt?

Det går såklart att lyssna på enstaka avsnitt, men vi rekommenderar varmt att lyssna på alla steg i kronologisk ordning för att få ut så mycket som möjligt av terapin.

Att bara lyssna på ett avsnitt blir lite som att ta en åttondel av en pencilinkur. Oftast är det bäst att lyssna på läkarens rekommendationer.

Hur är homofobiterapi framtagen?

Terapin är framtagen av en psykolog och är baserad på kognitiv beteendeterapi som är en erkänd metod inom psykologin.

Hjälper KTB mot fobier, homofobi inkluderat?

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en väl dokumenterad och evidensbaserad psykoterapi/metod för att behandla fobier och andra problem

Solidaritetsfonden

Genom Solidaritetsfonden bjuder West Pride in internationella gäster till festivalen som annars inte hade haft möjlighet att delta, då de inte kan leva öppet i sina hemländer på grund av förtryck och diskriminering.

Läs mer om Solidaritetsfonden