HBTQI-utbildning för skolor

Vi stöttar ert mångfaldsarbete

Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normkritik. West Pride kan stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på HBTQI-frågor.

I vårt erbjudande till skolor i Göteborg och Västra Götalands-regionen finns såväl kostnadsfria aktiviteter som lektionstips och guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring HBTQI, normkritk och jämställdhet. Vårt skolprogram och våra lärarguider uppdateras inför varje läsår. Nytt för 2023 är att kommunala grundskolor i Göteborgs Stad erbjuds särskilt stöd från West Pride i samarbete med Grundskoleförvaltningen. 

Ladda ner skolprogramet via den orangea knappen, eller läs kort om varje aktivitet nedan.

Skolprogram från West Pride

HT 2023VT 2024

KOSTNADSFRIA AKTIVITETER

NORMKRITISK SAGOSTUND MED SKAPANDEVERKSAMHET

Vår pedagog kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och familj med de yngre barnen. 

Målgrupp: Skolår 1-3

Längd: 90 minuter, en klass åt gången

Kostnad: Gratis

Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot en kostnad.

HEN, HON, HAN – OM RÄTTEN ATT FÅ VARA DEN EN ÄR

Vår pedagog kommer till er skola för en lektion kring könsidentitet, som bland annat innehåller diskussionsövningar.

Målgrupp: Skolår 3-6 

Längd: 60 minuter, en klass åt gången 

Kostnad: Gratis

Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot en kostnad.

KÄRLEKENS PRIS

En föreställning som baseras på berättelser från vittnesmål om HBTQ-personers livssituation från olika delar av världen och Sverige. Skådespelaren Tasso Stafilidis tar med er på en omskakande resa där kärleken är en balansgång mellan liv och död. Han berättar även om sina egna erfarenheter och belyser såväl hedersförtryck, sin första kärlek och viljan att förändra världen.

Ni ordnar lokal enligt teknikspec. Spelas enbart för grupper om minst 200 deltagare. 

Målgrupp: År 6-Gymnasiet

Längd: 60-90 minuter + 30-40 minuter för frågelåda.

KostnadGratis  

Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot en kostnad.

HBTQ-RÄTTIGHETER I VÄRLDEN

Vår pedagog kommer ut till er skola och håller en workshop där vi kopplar de mänskliga rättigheterna till HBTQ-frågor genom att titta närmare på HBTQ-personers livsvillkor runt om i världen. Lektionen går även att genomföra digitalt.

Målgrupp: Gymnasiet

Längd: 75 min, max antal deltagare per grupp ca 30 elever.

Kostnad: Gratis

Begränsat antal, när dessa tillfällen är fullbokade kan vi erbjuda aktiviteten mot en kostnad.

ÖVRIGA AKTIVITETER

WEST PRIDE FOKUSSKOLA

West Pride arbetar varje år med ett antal fokusskolor i Göteborg och Västra Götaland. Inför läsåret ht24-vt25 släpps platserna i februari 2024. Välkomna att anmäla intresse!.

Målgrupp: F-5 skolor, men även F-9 skolor är välkomna.

Kostnad: Gratis

 

PEDAGOGISK hbtqI-GUIDE

Vi erbjuder en gratis guide i pdf-format, med tips om hur du enkelt arbetar med HBTQI-frågor och normkritik i skolan.

Vi utgår från konst och kultur i form av film och böcker samt ger tips om handledningsmaterial. Du beställer den enkelt genom att maila oss och ange vilka åldersspann du är intressera av (den finns riktad för år F-3, 4-6, 7-9 samt Gymnasiet) Guiderna uppdateras inför varje läsår.

MUSEILEKTIONER

Vår guide med normkritiska museilektioner på Göteborgs museer för Ht 2023 finner du via knappen nedan.

GRUNDLÄGGANDE HBTQI-KUNSKAP FÖR SKOLPERSONAL

Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med jämlikhet och normkritik. West Pride erbjuder därav skolpersonal en grundläggande HBTQI-utbildning som innehåller fakta kring lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl för elever, vårdnadshavare och personal.

Utbildningen varvar föreläsning med gruppövningar. Går även att genomföra digitalt.

Målgrupp: Skolpersonal, maxantal deltagare är 70 st.

Längd: 3 timmar

Kostnad: 15 000 kr, moms tillkommer ej. (Subventionerad, ordinarie pris 25 000 kr)