HBTQ-utbildning för privata och offentliga verksamheter

West Prides vision är en jämlik värld, fri från fördomar och diskriminering, där vi tillsammans förändrar attityder för att skapa ett öppnare samhällsklimat.

Genom vår HBTQ-diplomering och våra utbildningar erbjuder vi företag och organisationer kunskap i HBTQI-frågor och normmedvetenhet, samt verktyg för att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser.

We are in the progress of translating all of our trainings into English. These are the trainings available in English so far:

– Basic LGBTQ-training
– Basic LGBTQ-training for sports clubs
– Diversity, intersectionality and inclusion.

Vi stöttar ert mångfaldsarbete

Program 2020

HBTQ-diplomering

HBTQ-kompetens är viktig för att skapa ett öppet och välkomnande arbetsliv där kollegor och kunder får ett respektfullt bemötande. Genom West Prides diplomering erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQ-frågor och normmedvetenhet. Syftet med diplomeringen är att öka HBTQ-kunskapen i organisationen och erbjuda verktyg för normmedveten granskning av den egna verksamheten. Vi processleder ert förändringsarbete och hjälper er att upprätta en handlingsplan för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Grundläggande HBTQ-utbildning/Basic lgbtq-training

Genom West Prides grundläggande HBTQ-utbildning erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQ-frågor och normmedvetenhet. Utbildningen fokuserar bland annat på normer, begrepp, lagstiftning och omvärldskunskap, och ger personalen en bred och gemensam kunskapsbas i HBTQ-frågor.

Utbildningen finns också på engelska/The training is also available in English.

Grundläggande HBTQ-utbildning för idrottsföreningar/basic lgbtq-training for sport clubs

Genom West Prides grundläggande HBTQ-utbildning erbjuder vi idrottsföreningar en kompetenshöjning i HBTQ-frågor och normmedvetenhet. Utbildningen fokuserar bland annat på normer, begrepp, lagstiftning och omvärldskunskap, samt öppenhet och mångfald i föreningslivet. 

Utbildningen finns också på engelska/The training is also available in English.

Kärlekens Pris 

Kärlekens Pris är en teaterföreställning baserad på HBTQ-personers vittnesmål om hur svårt det kan vara att öppet manifestera sin sexuella läggning eller könsidentitet, oavsett vart i världen en befinner sig. Skådespelaren, författaren och tidigare riksdagsledamoten Tasso Stafilidis tar oss med på en resa, där öppenhet är en balansgång på en skör tråd mellan liv och död.

Mångfald, diskriminering och bemötande/ diversity, intersectionality and inclusion

Utbildningen Mångfald, diskriminering och bemötande ger en fördjupning i de områden som tas upp under West Prides Grundläggande HBTQ-utbildning. Vi går igenom perspektiv och metoder som ger goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsklimat och som kan användas i verksamhetens mångfaldsarbete.

Utbildningen finns också på engelska/ The training is also available in English.

KONTAKTA OSS OM UTBILDNINGAR

Om du är intresserad av våra utbildningar eller undrar över något så är du välkommen att kontakta vår utbildningskoordinator Jo Fridmar.