HBTQI-utbildning för privata och offentliga verksamheter

West Prides vision är en jämlik värld, fri från fördomar och diskriminering, där vi tillsammans förändrar attityder för att skapa ett öppnare samhällsklimat.

Genom vår HBTQI-diplomering och våra utbildningar erbjuder vi verksamheter och organisationer kunskap i HBTQI-frågor och normmedvetenhet, samt verktyg för att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser. Utbildningarna kan göras fysiskt på plats hos organisationen eller via digital plattform. De finns även tillgängliga på engelska på vår engelska hemsida.

Vi stöttar ert mångfaldsarbete

Program 2022

HBTQi-diplomering

HBTQI-kompetens är viktig för att skapa ett öppet och välkomnande arbetsliv där kollegor och kunder får ett respektfullt bemötande. Genom West Prides diplomering erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQI-frågor och normmedvetenhet. Syftet med diplomeringen är att öka HBTQI-kunskapen i organisationen och erbjuda verktyg för normmedveten granskning av den egna verksamheten. Vi processleder ert förändringsarbete och hjälper er att upprätta en handlingsplan för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett HBTQI-perspektiv.

Grundläggande HBTQI-utbildning

Genom West Prides grundläggande HBTQI-utbildning erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQI-frågor och normmedvetenhet. Utbildningen fokuserar bland annat på normer, begrepp, lagstiftning och omvärldskunskap, och ger personalen en bred och gemensam kunskapsbas i HBTQI-frågor.

Grundläggande HBTQI-utbildning för idrottsföreningar

Genom West Prides grundläggande HBTQI-utbildning erbjuder vi idrottsföreningar en kompetenshöjning i HBTQI-frågor och normmedvetenhet. Utbildningen fokuserar bland annat på normer, begrepp, lagstiftning och omvärldskunskap, samt öppenhet och mångfald i föreningslivet. 

Kärlekens Pris 

Kärlekens Pris är en teaterföreställning baserad på HBTQI-personers vittnesmål om hur svårt det kan vara att öppet manifestera sin sexuella läggning eller könsidentitet, oavsett vart i världen en befinner sig. Skådespelaren, författaren och tidigare riksdagsledamoten Tasso Stafilidis tar oss med på en resa, där öppenhet är en balansgång på en skör tråd mellan liv och död.

Mångfald, diskriminering och bemötande

Utbildningen Mångfald, diskriminering och bemötande ger en fördjupning i de områden som tas upp under West Prides Grundläggande HBTQI-utbildning. Vi går igenom perspektiv och metoder som ger goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsklimat och som kan användas i verksamhetens mångfaldsarbete.

KONTAKTA OSS OM UTBILDNINGAR

Om du är intresserad av våra utbildningar eller undrar över något så är du välkommen att kontakta vår utbildningskoordinator Jenny Gustafsson.