HBTQ-diplomering

Vi stöttar ert mångfaldsarbete

HBTQ-kompetens är viktig för att skapa ett öppet och inkluderande arbetsliv där kollegor och kunder får ett respektfullt bemötande.

Genom West Prides diplomering erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQ-frågor och normmedvetenhet. Syftet med diplomeringen är att öka HBTQ-kunskapen i organisationen och erbjuda verktyg för normmedveten granskning av den egna verksamheten. Vi processleder ert förändringsarbete och hjälper er att upprätta en handlingsplan för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Intresserad av HBTQ-diplomering?

Om er organisation vill utveckla ert inkluderings- och mångfaldsarbete är ni varmt välkommen att kontakta vår utbildningskoordinator Jo Fridmar.