HBTQI-diplomering

Vi stöttar ert mångfaldsarbete

HBTQI-kompetens är viktig för att skapa ett öppet och inkluderande arbetsliv där kollegor och kunder får ett respektfullt bemötande.

Genom West Prides diplomering erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQI-frågor och normmedvetenhet. Syftet med diplomeringen är att öka HBTQI-kunskapen i organisationen och erbjuda verktyg för normmedveten granskning av den egna verksamheten. Vi processleder ert förändringsarbete och hjälper er att upprätta en handlingsplan för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett HBTQI-perspektiv.

Intresserad av HBTQI-diplomering?

Om er organisation vill utveckla ert inkluderings- och mångfaldsarbete är ni varmt välkommen att kontakta vår utbildningskoordinator Jenny Gustafsson.