FRA – A long way to go for LGBTI equality

FRA, European Union Agency For Fundamental Rights, (svenska: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter) är en EU-byrå som arbetar för att ge objektiva och faktabaserade råd till EU:s och medlemsländernas beslutsfattare. De bidrar därmed till mer välgrundade debatter, strategier och lagar om grundläggande rättigheter.

De grundläggande rättighheterna innefattar:

  • diskriminering
  • tillgång till rättslig prövning
  • rasism och främlingsfientlighet
  • uppgiftsskydd
  • brottsoffers rättigheter
  • barns rättigheter.

Undersökning om jämställdhet för HBTI-personer

FRA’s senaste undersökning för HBTI-rättigheter publicerades 2020. Resultat visar att:

  • hälften (53 %) av HBTI-personerna är nästan aldrig eller väldigt sällan öppna om att vara HBTI
  • de flesta (61 %) undviker alltid eller ofta att hålla hand med deras samkönade partner
  • 1 av 3 (33 %) av respondenterna undviker ofta eller alltid vissa platser eller områden av rädsla för att blir utsatt för våld, trakasserier eller hot
  • 37 % av respondenter mellan 15 till 17 år är nästan aldrig öppna om deras HBTI-läggning.

Hela undersökningen kan du läsa här (engelsk text).