Jag vill bara komma hem – fem berättelser om transpersoner i Sverige

Vi erbjuder fortbildning för anställda inom Västra Götalands regionen –
hur kan den offentliga verksamheten förbättra transpersoners livsvillkor?

Inom offentlig verksamhet ska bemötandet bygga på likvärdig behandling hänsyn ska tas till varje enskild människa. Hur kan vården, skolan och andra offentliga verksamheter arbeta med aktiva åtgärder för att bli mer inkluderande? Siffror om transpersoners ohälsa möter oss i media och olika rapporter, men vilka är personerna bakom siffrorna?

Nasrin Pakkho, filmare från Göteborg, lyfter fram dessa röster i sin nya dokumentärfilm  Jag vill bara komma hem (2021). De fem medverkande som är i olika åldrar med olika berättelser visar den mångfald som finns inom gruppen men  också  de svårigheter som kan uppstå i ett samhälle som ofta har svårt att leva upp till att ”vi är födda fria och lika i värde”.

Filmen har finansierats av  Göteborgs Stads kulturstöd, Nasrin Pakkho Film och West Pride.  Nu  med stöd av Västra Götalandsregionen  erbjuds visning av filmen, med föreläsning, till kommuner i regionen. (På grund av pandemin planerar vi även för en digital version, om så krävs.)

 

Vill du veta mer? Ladda ner vårt infoblad!