Miljöbron är en mötesplats för att möjliggöra hållbar förflyttning för alla delar av vårt samhälle genom att föra samman akademin och näringslivet. Vi på Miljöbron projektleder dessa samarbeten för att stärka studenters kompetenser och nätverk samtidigt som organisationer utvecklas till att bli mer hållbara. Vi går ihop med West Pride då det är viktigt för oss att de mötesplatser vi skapar är trygga för alla och att vi fortsätter utveckla vår egna kompetens.

Läs mer om Miljöbron här!