GET INVOLVED

Hand with pride-coloured ribbon

BECOME A MEMBER

By being a member, you show your support for West Pride’s work and thus stand up for human rights and the equal value of all people.

Make A virtual VISIT to our art exhibition 2022

Missed our exhibition or just visit it again? Now you can!

close up rainbow flag

pride house trappscenen, live stream

watch the live streamed programme from Trappscenen 2022 here.

To be an LGBTQ/GSRM student in another country [EN To be an LGBTQ/GSRM student in another country [ENGLISH BELLOW]

Xzenu Cronström Beskowl från SFQ - Sveriges förenade HBTQ-studenter delar med sig av berättelser om utmaningarna med att studera utomlands som HBTQI.

Att resa utomlands från Sverige kan innebära att man måste hantera mer rasism, sexism och queerfobi. En av utmaningarna med att vara HBTQI-student i Sverige är den ekonomiska utsattheten. Studenter är ofta beroende av sina familjer för ekonomisk trygghet. Visum för studier är tidsbegränsat och om du inte längre kan studera kan ditt visum återkallas och du tvingas återvända hem. Ett sätt att komma runt detta är att försöka få ett arbetsvisum.

Att flytta till ett annat land för att studera öppnar nya möjligheter och faror, särskilt för studenter som är HBTQ/GSRM. Den här presentationen undersöker både att vara student från Sverige i ett annat land och att vara student i Sverige från ett annat land, med fokus på normer och lagar och villkor angående det spektrum av minoriteter som är allmänt kända som LGBTQ, LGBTQIAPK+ eller GSRM.

...

To be an LGBTQ/GSRM student in another country

Xzenu Cronström Beskowl from SFQ - Sveriges förenade HBTQ-studenter shares stories about the challenges of studying abroad as LGBTQI. 

Traveling abroad from Sweden can mean having to deal with more racism, sexism and queerfobia. One of challenges of being a LGBTQI student in Sweden is the economical vulnerability. Students often depend on their families for financial security. Visas for studying is time limited and if you can no longer study your visa may be revoked and you are forced to return home. One way to get around this is trying to get a work visa. 

Moving to another country to study opens new oppertunities and dangers, especially for students who are LGBTQ/GSRM. This speech looked into both being a student from Sweden in another country and being a student in Sweden from another country, focusing on the norms and laws and conditions regarding the spectrum of minorities commonly knowns as LGBTQ, LGBTQIAPK+ or GSRM. 

Text: Julia Holm
Bild: Malva Palmer

To be an LGBTQ/GSRM student in another country [ENGLISH BELLOW]

Xzenu Cronström Beskowl från SFQ - Sveriges förenade HBTQ-studenter delar med sig av berättelser om utmaningarna med att studera utomlands som HBTQI.

Att resa utomlands från Sverige kan innebära att man måste hantera mer rasism, sexism och queerfobi. En av utmaningarna med att vara HBTQI-student i Sverige är den ekonomiska utsattheten. Studenter är ofta beroende av sina familjer för ekonomisk trygghet. Visum för studier är tidsbegränsat och om du inte längre kan studera kan ditt visum återkallas och du tvingas återvända hem. Ett sätt att komma runt detta är att försöka få ett arbetsvisum.

Att flytta till ett annat land för att studera öppnar nya möjligheter och faror, särskilt för studenter som är HBTQ/GSRM. Den här presentationen undersöker både att vara student från Sverige i ett annat land och att vara student i Sverige från ett annat land, med fokus på normer och lagar och villkor angående det spektrum av minoriteter som är allmänt kända som LGBTQ, LGBTQIAPK+ eller GSRM.

...

To be an LGBTQ/GSRM student in another country

Xzenu Cronström Beskowl from SFQ - Sveriges förenade HBTQ-studenter shares stories about the challenges of studying abroad as LGBTQI.

Traveling abroad from Sweden can mean having to deal with more racism, sexism and queerfobia. One of challenges of being a LGBTQI student in Sweden is the economical vulnerability. Students often depend on their families for financial security. Visas for studying is time limited and if you can no longer study your visa may be revoked and you are forced to return home. One way to get around this is trying to get a work visa.

Moving to another country to study opens new oppertunities and dangers, especially for students who are LGBTQ/GSRM. This speech looked into both being a student from Sweden in another country and being a student in Sweden from another country, focusing on the norms and laws and conditions regarding the spectrum of minorities commonly knowns as LGBTQ, LGBTQIAPK+ or GSRM.

Text: Julia Holm
Bild: Malva Palmer
...

10 0
Panelsamtal: Transpersoners vara eller icke vara i Panelsamtal: Transpersoners vara eller icke vara inom elitidrotten [ENGLISH BELLOW]

Under panelsamtalet pratade de medverkande om hur transpersoner kan inkluderas i idrotten och de eventuella utmaningar det kan skapa. Framförallt la de vikten i balansen mellan inkludering och rättvisa. Det var viktigt att dela upp efter kön för att skapa ett rättvist sätt för kvinnor att utöva elitidrott förut men nu skapar det istället exkludering för transpersoner. Men att inkludera transpersoner kan bli orättvist för ciskvinnor därför behöver man arbeta med kunskap och acceptans för att förbättra idrottskulturen och upplevelsen för alla, så att transpersoner inte ska behöva sluta idrotta på grund av sin transition. Även om det handlar om rättvisa så kom panelen fram till att vissa sporter finns det ingen anledning till att dela upp efter kön eftersom ens fysiska förutsättningar spelar en liten roll inom sporten. Avslutningsvis höll alla deltagande med om att idrottens uppdrag inte är att bestämma manligt och kvinnligt utan att det endast handlar om fysiska förutsättningar. 

...

Panel discussion: To be or not to be transgender in elite sport

During the panel discussion, the participants talked about how transgender people can be included in sports and the possible challenges that can create. Above all, they emphasized the balance between inclusion and justice. It was important to divide by gender to create a fair way for women to practice elite sports before but now it creates exclusion for transgender people instead. But including transgender people can be unfair to cis women because of that we need to work with knowledge and acceptance to improve sports culture and the experience for everyone, so that transgender people do not have to stop playing sports because of their transition. Although it is about fairness, the panel concluded that in some sports there is no reason to divide by gender because one's physical conditions plays such a small role in the sport. In conclusion, all participants agreed that the mission of sport is not to determine male and female, but that it is only about physical conditions.

Text: Julia Holm
Bild: Malva Palmer

Panelsamtal: Transpersoners vara eller icke vara inom elitidrotten [ENGLISH BELLOW]

Under panelsamtalet pratade de medverkande om hur transpersoner kan inkluderas i idrotten och de eventuella utmaningar det kan skapa. Framförallt la de vikten i balansen mellan inkludering och rättvisa. Det var viktigt att dela upp efter kön för att skapa ett rättvist sätt för kvinnor att utöva elitidrott förut men nu skapar det istället exkludering för transpersoner. Men att inkludera transpersoner kan bli orättvist för ciskvinnor därför behöver man arbeta med kunskap och acceptans för att förbättra idrottskulturen och upplevelsen för alla, så att transpersoner inte ska behöva sluta idrotta på grund av sin transition. Även om det handlar om rättvisa så kom panelen fram till att vissa sporter finns det ingen anledning till att dela upp efter kön eftersom ens fysiska förutsättningar spelar en liten roll inom sporten. Avslutningsvis höll alla deltagande med om att idrottens uppdrag inte är att bestämma manligt och kvinnligt utan att det endast handlar om fysiska förutsättningar.

...

Panel discussion: To be or not to be transgender in elite sport

During the panel discussion, the participants talked about how transgender people can be included in sports and the possible challenges that can create. Above all, they emphasized the balance between inclusion and justice. It was important to divide by gender to create a fair way for women to practice elite sports before but now it creates exclusion for transgender people instead. But including transgender people can be unfair to cis women because of that we need to work with knowledge and acceptance to improve sports culture and the experience for everyone, so that transgender people do not have to stop playing sports because of their transition. Although it is about fairness, the panel concluded that in some sports there is no reason to divide by gender because one's physical conditions plays such a small role in the sport. In conclusion, all participants agreed that the mission of sport is not to determine male and female, but that it is only about physical conditions.

Text: Julia Holm
Bild: Malva Palmer
...

24 0
Utställning - Boktips från Queerlit [ENGLISH BEL Utställning - Boktips från Queerlit [ENGLISH BELLOW]

Lesbisk lyrik, bögböcker, bifigurer, transtexter, intersexintertext – litteraturens värld flödar över av queerhet, men den är inte alltid lätt att hitta. Projektet Queerlit har samlat svensk skönlitteratur med HBTQI-teman i en databas, där lystna läsare kan leta efter allt från runstenar till romaner, från poesi till pekböcker. På plan 1, vid hörnet mot Götaplatsen kan du hitta många av böckerna – och mer information om Queerlit. 

Allt går så klart att låna och läsa!

...

Exhibition - Book tips from Queerlit

Lesbian lyrics, gay books, bi characters, trans texts, intersex intertext – the world of literature overflows with queerness, but it is not always easy to find. The Queerlit project has collected Swedish fiction with LGBTQI themes in a database, where eager readers can look for everything from rune stones to novels, from poetry to reference books. On level 1, at the corner towards Götaplatsen, you can find many of the books - and more information about Queerlit.

Everything can of course be borrowed and read!

Bild: Malva Palmer

Utställning - Boktips från Queerlit [ENGLISH BELLOW]

Lesbisk lyrik, bögböcker, bifigurer, transtexter, intersexintertext – litteraturens värld flödar över av queerhet, men den är inte alltid lätt att hitta. Projektet Queerlit har samlat svensk skönlitteratur med HBTQI-teman i en databas, där lystna läsare kan leta efter allt från runstenar till romaner, från poesi till pekböcker. På plan 1, vid hörnet mot Götaplatsen kan du hitta många av böckerna – och mer information om Queerlit.

Allt går så klart att låna och läsa!

...

Exhibition - Book tips from Queerlit

Lesbian lyrics, gay books, bi characters, trans texts, intersex intertext – the world of literature overflows with queerness, but it is not always easy to find. The Queerlit project has collected Swedish fiction with LGBTQI themes in a database, where eager readers can look for everything from rune stones to novels, from poetry to reference books. On level 1, at the corner towards Götaplatsen, you can find many of the books - and more information about Queerlit.

Everything can of course be borrowed and read!

Bild: Malva Palmer
...

16 0
🌈 Infocentrum öppettider! 🌈 Vi vill se til 🌈 Infocentrum öppettider! 🌈

Vi vill se till att ni får en smidig start på er West Pride-upplevelse! Vår Infocentrum är redo att välkomna er och ge er all den information ni behöver.

📅 Öppettider:

Lördag: 10:00-20:00

Söndag: 10:00-16:00

Måndag: 10:00-20:00

Tisdag: 10:00-20:00

Onsdag: Kommer snart! (Håll utkik)

Torsdag: Kommer snart! (Håll utkik)

Fredag: Kommer snart! (Håll utkik)

📍 Plats: Hitta oss på Köpmansgatan 30 i Nordstan, mellan Scorett och Stadium. Vi är redo att ta emot er och svara på alla era frågor!

Kom och hämta ert Festivalarmband och Programtidning, samt få reda på alla de spännande eventen och aktiviteterna under West Pride. Vi finns här för er!

Vi ses på Infocentrum! 🌈✨

🌈 Infocentrum öppettider! 🌈

Vi vill se till att ni får en smidig start på er West Pride-upplevelse! Vår Infocentrum är redo att välkomna er och ge er all den information ni behöver.

📅 Öppettider:

Lördag: 10:00-20:00

Söndag: 10:00-16:00

Måndag: 10:00-20:00

Tisdag: 10:00-20:00

Onsdag: Kommer snart! (Håll utkik)

Torsdag: Kommer snart! (Håll utkik)

Fredag: Kommer snart! (Håll utkik)

📍 Plats: Hitta oss på Köpmansgatan 30 i Nordstan, mellan Scorett och Stadium. Vi är redo att ta emot er och svara på alla era frågor!

Kom och hämta ert Festivalarmband och Programtidning, samt få reda på alla de spännande eventen och aktiviteterna under West Pride. Vi finns här för er!

Vi ses på Infocentrum! 🌈✨
...

126 4

PROUD PARTNERS