Varför är West Pride med i Selma Folkhögskoleförening?

Varför är West Pride med i Selma Folkhögskoleförening?

Detta är en av flera frågor som riktats till West Pride med anledning av den uppmärksamhet som Selma Folkhögskoleförening har fått i media på sistone.

I början på sommaren fick West Pride en fråga om vi ville gå med i Selma Folkhögskoleförening. På första styrelsemötet efter sommaren behandlades frågan. Joakim Hjelm och Ann-Sofi Hermansson bjöds in till styrelsemötet för att ge en djupare beskrivning och svara på frågor.

West Prides styrelse hade en kritisk hållning till förslaget och när beslutet till slut fattades så var det inte en helt enig styrelse som beslutade: Att West Pride skulle gå med i Selma Folkhögskoleförening i syfte att bidra med hbtq-perspektiv. Styrelsen nominerade ordförande och verksamhetschef till Folkhögskoleförening föreningens styrelse och gav ett tydligt medskick. Det handlade om att lyfta in hbtq-perspektivet och att följa utvecklingen av inriktningen. Om det skulle ske något som West Pride inte längre kunde stå för skulle frågan behandlas löpande av West Prides styrelse om vi skulle vara kvar i folkhögskoleföreningen eller inte.

West Pride var således fullt medvetna om att det fanns personer i folkhögskoleföreningen som är och uppfattas som kontroversiella. För West Pride var det viktigt att inte associeras med dessa personers enskilda åsikter och agerande utan folkhögskoleföreningens stadgar och inriktning.

West Pride har sedan 2010 bedrivit kunskapsspridning, kompetensutveckling och utbildningar kring hbtq och sedan 2018 genomför vi HBTQ-diplomeringar. Det var första gången vi fick frågan om att samverka kring en folkhögskola. Så de möjligheter vi såg handlade främst om att bidra till att utveckla kunskapsspridningen av hbtq-frågor och även skapa specifika kurser för såväl studerande som för yrkesverksamma. Vi såg det även som ett sätt att utveckla West Prides HBTQ-diplomering.

West Prides ser det som en självklarhet att bidra med sin kompetens och sitt engagemang för att driva en folkhögskola vars inriktning ska främja demokrati och motverka hedersproblematik.

HBTQ-personer utsätts dagligen för hedersrelaterade kränkningar och brott. West Pride arbetar redan idag, som beskrivits ovan, för HBTQ-personers rättigheter genom att vara ute på skolor från förskoleklass till och med gymnasium för att utbilda lärare och elever i mångfald och bemötande. Vi ser stora möjligheter att bidra med vår kompetens i Selma Folkhögskoleförening.

Selma Folkhögskoleförening och Selmainstitutet är inte samma sak. West Pride är enbart medlemmar i folkhögskoleföreningen.

Vad gäller den upprördhet som anställda vid Göteborgs Folkhögskola har riktat mot Selma Folkhögskoleförening så har vi full förståelse för detta och beklagar att formalian förhindrat en dialog.

West Prides Rapport 2019

West Prides Rapport 2019

Under året har West Pride åstadkommit en hel del. Förutom att anordna vår årliga Pridefestival och Prideparad har vi utvecklat en terapi som motverkar trans-, bi- och homofobi tillsammans med en psykolog.

Därutöver har vi varit ute på skolor i hela Västra Götaland och utbildat lärare och elever. Vi har dessutom återlanserat vår HBTQ-diplomering som Pedagogiska och specialpedagogiska Institutionen på Göteborgs Universitet är först ut med att genomföra.

Som pricken över i:et medverkade vi på Bokmässan med en monter som innehöll både ett HBTQ-bibliotek samt samtal och signeringar med författare.

Läs hela rapporten här.

West Pride flyttar sin festival till förmån för Håkan Hellström-kärlek

West Pride flyttar sin festival till förmån för Håkan Hellström-kärlek

Nästa års West Pride-festival var planerad att arrangeras 10-14 juni 2020, men då Håkan Hellström håller i sina 20-års jubileums-konserter under samma helg har beslut tagits att tidigarelägga festivalen till 3-7 juni 2020. Vi vill ge utrymme för båda evenemangen, för att undvika att festivalbesökare ska känna sig tvungna att välja bland något av dem.

Förflyttningen av datum innebär att festivalen hålls under nationaldagshelgen, en möjlighet som inte skulle gå att förverkliga i många länder där HBTQ fortfarande är kriminaliserat eller tabu. Nu kommer West Prides parad stolt tåga fram genom Göteborg under nationaldagen den 7 juni, fylld av kärlek och kampanda för ett samhälle som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck, oavsett var i världen en befinner sig.

“Vi vill att Prideveckan i Göteborg ska ha fokus på mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi ge Håkan Hellström själv en chans att gå med Prideparaden. Att koppla ihop mänskliga rättigheter med nationaldagen känns också mycket passande”, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig.Vi ses på West Pride 3-7 juni 2020!

Manifestation för regnbågsflaggan

Hej samarbetspartner, arrangörer, utställare, volontärer eller alla som på något sätt engagerar sig i West Pride!

På initiativ från Musiker mot rasism samlas vi för en gemensam manifestation för regnbågsflaggan.West Pride ser gärna att din/er organisation och alla ni andra som sympatiserar med West Prides verksamhet, deltar i manifestationen den 5 oktober på Götaplatsen.

Det är kort varsel och alla goda krafter behövs.Vill ni som organisation vara medarrangör?Meddela i så fall vår styrelseordförande så skyndsamt som möjligt på e-post: tasso@westpride.se

Har din organisation möjlighet att bistå manifestationen ekonomiskt? Vi kommer att behöva betala för el-inkopplingar samt scen och teknik om vi inte lyckas få detta sponsrat. Hjälps vi åt allihop så handlar det inte om större summor. Meddela även detta till vår ordförande på e-post enligt ovan.

Vill du hjälpa till på plats eller med förberedelserna?Meddela i så fall vårt kansli så skyndsamt som möjligt på e-post: info@westpride.se

Läs mer om manifestationen nedan och hjälp till att sprida informationen till era medlemmar, personal etc. Och sprid facebook-eventet

West Pride på Bokmässan 26-29 september 2019

West Pride på Bokmässan 26-29 september 2019

För andra året i rad medverkar West Pride på Bokmässan, med ett fullspäckat program och ett helt unikt HBTQ-bibliotek! I West Prides monter på plats C05:12 dyker bland annat Saga Becker, David Zaar, Emma Knyckare, Atilla Yoldas, Mian Lodalen och Maria Ahlsdotter upp. Programmet rymmer möten med författare, boksigneringar, samtal om HBTQ-aktivism, West Prides Homofobiterapi och intervju med Öckerö Pride om Prides betydelse på mindre orter. Länk till hela programmet finns längst ner på sidan.

Utöver monterprogrammet har West Pride samlat det mesta av HBTQ-litteraturen på Bokmässan i sin monter bibliotek med närmare hundra böcker att bläddra i. Genrerna sträcker sig från skräcknoveller till facklitteratur, från självbiografi till fantasy, med något att hitta för alla åldrar. Här kan den som är väl bevandrad i HBTQ-litteraturen hitta nya böcker på temat att läsa, samtidigt som den ovane kan få upptäcka regnbågsböcker för första gången.

I montern finns möjlighet att bli medlem i West Pride, information om West Prides utbildningar och diplomeringar för skolor, företag och organisationer samt sköna stolar att sitta på för att vila benen och samtidigt prata HBTQ och Pride.

På torsdagen riktas fokus mot lärare och annan skolpersonal, med seminarier om West Prides utbildningar och skolans roll i HBTQ-barn och ungdomars liv.

På fredagen håller Öckerö Pride tillsammans med West Pride i tyglarna. Fokus ligger på HBTQ-aktivism, vad Pride kan få betyda på mindre orter och hur en gör när motstånd reser sig.Lördagen är fylld av boksigneringar och boksamtal, med huvudtemat att hitta sig själv och ta rätten till att vara den en är.

Söndagen presenterar vi West Prides nyutkomna Homofobiterapi, en KBT-terapi i podformat som skapats tillsammans med psykologen Ragnar Bern. Hur skapar vi ett samhälle fritt från diskriminering och fördomar?

West Prides vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom konst och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

https://bokmassan.se/exhibitors/west-pride/