Mashrou' Leila

Foto: Hampus Haara

Redan innan Mashrou’ Leila går på scenen hörs jublet från publiken och när sångaren Hamed Sinno kliver på iklädd en en enkel svart tisha, silvriga shorts, tights och sneakers så vrålas det för fullt. När bandet väl börjar spela står ingen stilla.

Det libanesiska queerbandet bildades 2008 i Beirut och består av Hamed Sinno på sång, Haig Papazian på fiol, Carl Gerges på trummor, Ibrahim Badr på bas och Firas Abou Fakher på gitarr och keyboard. Bandet har skapat mycket kontroverser, främst i Sydvästasien och Nordafrika och har förbjudits från att uppträda i både Jordan och Egypten.

Soundet är unikt och fullt av kontraster men indierock-dragen, synthpopen, det vackra stråkspelet och de klassiska arabiska influenserna gifter sig med Hamed Sinnos rena skönsång och blir till något magiskt. Även ljudkvaliteten och ljusshowen är på topp. Frontfiguren Hamed Sinnos charm och utstrålning skapar en intim och mysig stämning som sträcker sig ända längst bak i publikhavet. Sångaren är ödmjuk och rolig utan att ens försöka och fastän h*n verkar rätt blyg mellan låtarna så är denna blyghet som bortblåst när musiken kommer igång igen och det bjuds på imponerande stämmor och sköna dansmoves. Musiken handlar bl.a. om sexualitet, kärlek, politik och normer och mellan låtarna ges det kontext så att även icke-arabisktalande kan hänga med. “We Love you, Hamed!” Hörs det från publiken, “I Love you too. Honestly.” Kommer det innerliga svaret.

Kön till backstageområdet blir lång efter att bandet går av scen “Snälla, vi vill bara ta en bild” hör jag fansen säga, och det får de till sist. När jag sedan får chansen att prata med sångaren är hen lika trevlig och ödmjuk som på scenen. Jag frågar vad det bästa har varit med Göteborg. Svaret är tvärsäkert och kommer omedelbart, “Den här publiken!!”. Sedan skrattar h*n och erkänner att de å andra sidan inte hunnit se mycket mer än promenaden mellan hotellet och H&M. “Fast är alla i Göteborg som den här publiken så tycker jag gott om staden.”

Fansen börjar bli otåliga så min avslutande fråga får handla om vad Hamed vill ge för budskap till de som kämpar med sexualitet, könsidentitet - kanske i förhållande till religion, familj eller andra samhällsfaktorer? Hamed funderar en stund. “Det är okej att underhålla idén om att världen kan ha fel. Det kanske inte är en bra inställning att ha i alla lägen”, skämtar hen, “men ifall det är den du är inombords, ifall det är så du mår bra och känner dig bekväm och det känns rätt för dig så är det okej att bestämma dig för att resten av världen har fel. Ändra aldrig på den du är för någon annans skull. I mitt eget fall fanns det inget annat alternativ. Jag kunde inte fortsätta försöka vara någon jag inte är.”

 

English:

Even before Mashrou’ Leila enter the stage you can hear the crowd cheering, and when singer Hamed Sinno walks on, dressed in a simple black t-shirt, silver shorts, tights and sneakers we are all screaming. When the band starts playing, no one stands still.

The Lebanese queer band was formed in 2008 in Beirut and consists of singer, Hamed Sinno, violinist, Haig Papazian, Carl Gerges on drums, Ibrahim Badr on bass and Firas Abou Fakher om guitar and keyboard. The band has stirred up a lot of controversy, mainly in Southwest Asia and Northern Africa and has been banned from performing in both Jordan and Egypt.

Their sound is unique and filled with contrast but the indierock, syntpop-features, beautiful violinplay, and classically arabic influences fit together with Hamed Sinnos pure vocal excellence and mixes into something completely magical. Even the sound quality and light show is on point. The singer and front figure of the band, Hamed Sinno’s charm and charisma creates an intimate and cozy ambiance that seems to reach every last person all the way to the back of the crowd. The singer is humble and funny without really trying to be. Though they seem a bit shy in between songs, that shyness is replaced by impressive vocals and awesome dance moves when the music starts playing. The topics of their music is about sexuality, love, politics and norms - amongst other things. Between the songs we are given context so even those of us who don’t speak Arabic can keep up. “We Love you, Hamed”, I hear people shout, “I Love you too. Honestly.” Is the heartfelt reply.

The line to the backstage area gets long after the band leaves the stage. “Please, we just want one picture”, I hear the fans say, and pictures they will get. When I get the chance to talk to the singer they are as kind and humble off stage as they were onstage. I ask what the best part of Gothenburg has been. The reply is dead certain and immediate, “This audience!! Admittedly I haven’t seen much of the city apart from the walk from our hotel to H&M”, they laugh. “But if everyone in Gothenburg is as nice as this crowd, I really like it”.

The fans are getting impatient so I make my last question about what message Hamed wants to give to those struggling with sexuality or gender - maybe in connection to religion, family or any other social factors. Hamed takes a second to consider the reply. “It’s okay to entertain the idea that the world might be wrong. That’s maybe not the best attitude to have in every situation”, they jokes, “but if it’s who you are inside, if that’s what makes you feel good and comfortable in your own skin. If it feels right to you, it’s okay to decide that the world is wrong and that you’re right. Don’t change who you are for anyone else. In my own experience, there was no other option for me. I couldn’t keep trying to be someone I’m not."

Text: Nadja Farkhondehkish

Lesbisk Frukost: Drag

Foto: Amanda Karlsson

RuPauls dragrace har de senaste åren dragit in dragkulturen till populärkulturen. Det har blivit en allmänt accepterad del av det dagliga pratet i fikarummet. Vem hade bäst smink? Snyggast klänning? Vem la den värsta dissen? Något som inte är lika visat i tvrutan är drag åt andra hållet, det vill säga Drag Kings.

Det här såg organisationen Lesbisk Makt, baserad i Göteborg, tillsammans med Stolt Scenkonst och Scensverige, till att ändra på genom att anordna en av sina frukostar med Tema Drag. Med fokus på Drag Kings.

Lokalen på stora teatern är till bredden fylld av människor som alla dricker morgonkaffet tillsammans med en vegansk fralla, fylld med hummus och tomat. Vi får veta av arrangörerna att vi är 20 personer ”för mycket” i lokalen men det är ingen som protesterar. Först ut är No Offence som framför ett sexigt och emotionellt nummer från Grease, ur scenen där Danny blivit lämnad av Sandy vid Drive In bion. Hela publiken applåderar och den varma, kärleksfulla och peppande stämningen genomsyrar hela lokalen. Flera performances följer och det avslutas med ett duoperformance av No Offence och Juan De La Grande med ”It Wasn’t me”.

Sedan följer ett panelsamtal med samtliga Drag Kings som har uppträtt och även två speciellt inbjudna till panelsamtalet. De talar om hur Drag King-scenen har vuxit fram under de senaste åren med hjälp av bland annat facebookgrupper och communitys för just kings. De får även frågan om hur King-scenen skiljer sig från den klassiska och mer väletablerade dragqueen-scenen. Samtliga deltagare i samtalet är eniga om att det finns en stark ”bromance” bland Drag Kings. Folk är mer hjälpsamma, de är inte lika kritiska och dömande. Det är två olika scener med olika uttryck. Det tenderar en helt annan form av ”Toxic Masculinity” inom dragqueenscenen som därigenom påverkar konstformen. Deltagarna i panelsamtalet pratar om att det verkar vara en utvecklad form av Locker Room Talk. Stämningen är hårdare och råare än vad den är mellan Drag Kings.

Att draga som king handlar om att leka med själva könsuttrycket och i en viss form leka med stereotyperna och normerna. Det handlar (för vissa, varje king är självklart individuell) om att dra det till sin spets och kanske vara extra sliskig, homofobisk och sexig. Man drar av sig skjortan, flörtar med publiken och leker med sin maskulinitet. Man är en karaktär och kan uttrycka sig på ett annat sätt än privat. Det är roliga timmen i skolan, men istället för att kanske känna sig mellanstadieful och har en klass som sitter och vill vara bättre än en så har man en publik. En publik som skrattar med en, applåderar och visslar ut en bekräftelse som är svår att hitta någon annan stans. Vem som helst kan draga och det är inte ens svårt att börja.

Det enklaste sättet att prova på Drag King är att gå med i gruppen Dragsalongen på facebook. Där anordnas träffar där en kan testa på hur det är att draga som King. Det krävs inga förkunskaper och alla som vill är välkomna. Det faktumet är nästan som en signatur för Drag King-scenen, det är värmande och välkomnande.

English:

RuPaul’s drag race has, over the last couple of years, brought drag to pop culture. It’s become an ordinary part of every day chit chat. “Who had the best makeup? The best dress? Who threw the worst shade? Something that’s not on our tv-screens however, is drag the other way around, Drag Kings.

The organisation Lesbisk Makt (lesbian power), based in Gothenburg, along with Stolt scenkonst and Scensverige, made sure to do something about this by throwing one of their famous lesbian breakfasts with a drag king theme.

The room is filled with people drinking their morning coffee and having their vegan breakfast sandwich. First out on stage is No Offence who does a sexy and emotional number from Grease. Several performances follow and the last ones out are Juan De La Grande and No Offence as a duo performing “It Wasn’t Me”

Then there’s a panel discussions with all the performing drag queens and two others invited specially for the panel. They talk about how the Drag King-scene have grown over the last years with the help of facebook groups and communities for kings. The get a question about how the drag king-scene differs from the drag queen-scene. Everyone on the panel agrees that there’s a strong bromance amongst drag kings. People help each other, aren’t as critical and judgemental. They talk about how there’s a special kind of toxic masculinity within the drag queen scene that affects the art form. They compare it to a form of locker room talk.

The easiest way to try drag as a king is to join the facebook group “Dragsalongen”. People in there organise meetups where you can try it out and everyone is welcome. Everyone being welcome is the signature of the drag king-scene, warm and welcoming.

 

Queerhistorisk stadsvandring

Foto: Sally Alm

Att Göteborg är en gammal stad med lång och spännande historia har antagligen inte undgått någon. Men stadens queera historia är inte alls lika välkänd.

 

Sedan 1604, då Göteborg först bebyggdes, har staden gått igenom en mängd stora händelser. Mitt i historien har det levt queera personer, något som stadsvandringen queerhistorisk vandring vill sätta strålkastarljuset på. En vandring som berättar en annan historia om Göteborg och personerna som bott här.

 

En av dem är Elfrida Andrée. En lesbisk kvinnokämpe som utbildade sig inom yrken reserverade för män och arbetade inom yrken som var lika reserverade för män och gjorde det dessutom två gånger om.

 

Först som domkyrkoorganist, hon såg också till att genomföra en lagändring som gjorde det möjligt för kvinnor efter henne att bli organister. Innan hon dog lyckades hon också utbilda sig och jobba som telegrafist – även det ett yrke vid tiden helt stängt för kvinnor.

 

Med rätt glasögon – och rätt guide – kan Göteborg avslöja mycket om Sveriges queerhistoria.

English:

That Gothenburg is an old city with a long and exciting history has probably not surpassed anyone. But the city’s queer history is not at all as known.

 

Since 1604, when Gothenburg was first built, the city has gone through a series of big events. Right in the middle of history there’s been queer people, something that this city walking tour wants to shine a light on. A walking tour that tells a different story about Gothenburg and the people who have lived here

 

One of them is Elfrida Andrée. A lesbian women’s rights activist who was educated in trades normally reserved for men and worked in them.

First as a cathedral organist. She made sure that there was a law-change that made it possible for women to be organists. Before she died she also managed to educate herself and work as a telegraph operator - another profession unavailable to women at that time.

With the right view - and the right guide - Gothenburg can reveal a lot about Sweden’s queer history.

Text: Jennifer Ek Peter
 

Öppet samtal om Bota Vårdcistemen

Foto: Sally Alm

Inom Västra Götalandsregionen pågår just nu ett utvecklingsarbete för att göra primärvården tillgänglig för transpersoner. På onsdagen hölls en frågestund under Euro Pride.

Även om andra grupper under HBTQ-paraplyet har fått se framsteg inom vården har transvården fått stå tillbaka. Det vill Närhälsan, RFSL och Kunskapscentrum för Jämlik Vård ändra på genom utvecklingsarbetet Bota vårdcistemet.

 

Målet är att skapa en tillgänglig primärvård även för transpersoner. Utvecklingsarbetet utgår från forskning, men bygger vidare på inhämtande av erfarenheter, upplevelser och behov från transpersoner. Personer som identifierar sig som trans får delta i arbetet och därför kan det bättre anpassas för att kunna föras in i det dagliga arbetet på vårdcentraler, ungdomsmottagningar och andra vårdsystem som räknas in i primärvården.

 

Förutom att kunna ge rätt vård är det också viktigt att ha ett förtroendeingivande bemötande mot personer som vänder sig till primärvården. Ett exempel som gavs under frågestunden var att transpersoner ska slippa bli felkönade, såsom en ofta blir i samhället, även inom vården.

English:

Within Västra Götalandsregionen right now there’s a developmental effort being made to make primary healthcare available for trans people. Närhälslan, RFSL and Kunskapscentrum för Jämlik Vård organised a Q&A about it at Artisten.

Although other groups under the LGBTQ-umbrella have seen progress with healthcare, transcare has been held back. Närhälsan, RFSL and Kunskapscentrum för Jämlik Vård wants to change this through their developmental work Cure the healthcare cistem.

The goal is to create accessible primary healthcare for trans people. The developmental work is based in research but they also use experiences and needs from trans people. People who identify as trans partake in the work and that’s why it can be used to better integrate with the daily work at health- and youth centers and other parts of primary healthcare.

Besides being able to give the right kind of healthcare it’s also important to make the people who seek help with primary healthcare feel safe and that they’re being treated by people who will treat them well. An example that was given during the Q&A is that trans people should have the right not to be misgendered within primary healthcare.

Text: Jennifer Ek Peter

Intervju med Petrina Solange

en person ler och står och lutar sig mot ett högt bord
Foto: Jennie Lindén

Hur var showen?

Skitbra, väldigt bra publik!

 

Folk skrek av skratt!

Ja, skrik mer!

 

Vad är Pride för dig?

Det är ett ställe att få vara sig själv. För mig känns det skönt och avslappnat att vara på Pride, lite mer som att vara hemma.

 

Ska du gå på någon mer programpunkt?

Jag hinner tyvärr inte. Hade jag haft tid hade jag gärna kollat in whackingworkshopen och voguetävlingen. [“Exposé Dance Festival Ballroom 101 Workshops: Vogue, Runway och mer” på Oceanen, torsdag klockan 18.00. Reds anm.] Men jag kommer tillbaka till Göteborg 21 september, med min show Knivapidde. Den kommer vara på Contrast på Tredje långgatan.

 

Intervju av Freja Lindstedt

 

English:

How was the show?

Great, really great audience!

People howled with laughter!

Yes! Howl more!

 

What is Pride to you?

It’s a place to be yourself. For me, it’s nice and relaxing to be at Pride, sort of like coming home.

 

Are you going to any other events?

Unfortunately, I don’t have the time. If I did I would’ve loved to check out the whacking workshop and the vouge contest. [“Exposé Dance Festival Ballroom 101 Workshops: Vogue, Runway and more” at Oceanen, thursday at 18.00] But I’ll be back in Gothenburg on September 21st with my show Knivapidde. It’l be at Contrast on Tredje Långgatan.

Interview by Freja Lindsteds

Intervju med Emma Knyckare och Josefin Johansson

två personer står predvid varandra. den ena gör fredstecken och den andra pekar på den första.
Foto: Jennie Lindén

English further down--

 

Hur kändes showen?

Josefin: Det var verkligen en fin, lyssnande publik.

Emma: Det var kul att få ståuppa här, särskilt som många kanske inte varit på standup tidigare. Vi får chans att visa folk vad standup kan vara och hur kul det kan vara.

Josefin: Det är alltid kul att dela scen, det blir så många olika sorters skämt. Sen är det ett ständigt detektivarbete med en ny publik. Vad gillar just den här publiken? Får känna av.

 

Emma, hur var det att vara konferencier?

Emma: Det var kul! Det fanns visst redan en konferencier, men det upptäckte jag först när jag precis skulle gå på. Men det känns fint att som komiker vara konferencier, höja stämningen och kunna ge sina kollegor en bra introduktion.

Josefin: Vi känner varandra så väl och det är skönt att ha en konferencier man känner. Det känns tryggt att ha en annan komiker som konferencier.

 

Vad är Pride för er?

Emma: Glädje i hela stan. Man blir del av något peppigt och får protestera med glädje. Både lyfta viktiga frågor och ha fest.

Josefin: Något som enar oss. Vi samlas kring en fråga om rättigheter. Vi får fram något glatt med allvarlig botten.

Emma: Det blir också speciellt nu när Svenssons som går på Kulturkalaset råkar vara här och får höra skämt de inte brukar få höra. Att få mötas i skratt, det är härligt.

 

Ska ni gå eller har ni gått på någon mer programpunkt?

Josefin: Jag sticker vidare direkt till Malmöfestivalen. Jag hade gärna sett Drag King-föreställningen men mitt tåg var försenat så jag missade den.

Emma: Jag tänkte kolla in barnaktiviteterna och gå på något med min dotter.

 

Berätta om Humorkollo!

Emma: Det är ett kollo för kvinnor och ickebinära, ett tryggt rum att få testa humor utan att någon kille trycker ner en. Vi startade det delvis av själviska skäl, för att få in mer tjejer i branschen. Vi vill visa att det visst finns tjejer som är roliga.

Josefin: Vi har utbildat 150 nya komiker och flera av dem är redan inne i branschen.

Intervju av Freja Lindstedt.

English:

How was the show?

Josefin: It really was a good, listening audience.

Emma: It was fun to do stand up here, especially because a lot of them migt not have been to a stand up show before. We get the chance to show people what stand up can be and how much fun it can be

Josefin: It’s always fun to share the stage because of all the different kinds of jokes. Then, of course, there’s constant detective work with a new audience. What does this audience like? You have to try and feel it out.

 

Emma, what was it like to be the host?

Emma: It was fun! Apparently there was another host already, but I only realised that when I was just about to get on stage. It feels nice to be the host, as a comedian, get the vibe going and being able to give my colleagues a good introduction.

Josefin: We know each other so well ad it’s nice to have a host that you know. It feels safe to have another comedian as the host.

 

What is Pride to you?

Emma: Joy all over the city. You’re part of something exciting and get to protest with joy. Both raise important issues and party.

Josefin: Something that unites us. We’re gathered around an issue about rights. We make something happy but with a serious foundation.

Emma: It’s also special now that people who come for Kulturkalaset happen to be here and hear jokes they wouldn’t normally hear. To meet eachother in laughter, that’s great.

 

Are you going to or have you been to any other events?

Josefin: I’m heading straight to Malmöfestivalen. I would’ve loved to have seen the Drag King-show but my train was late so I missed it.
Emma: I’m going to check out the kids activities and go to one of them with my daughter.

 

Tell us about Humorkollo!
Emma: It’s a camp for women and non-binary people, a safe space to try humour our without being pushed down by some guy. We started it partly for selfish reasons, to get more women into the business. We want to prove that there really is girls that are funny.
Josefin: We’ve trained 1150 new comedians and some of them are already in the business.

Interview by Freja Lindstedt.

Intervju med Bianca Kronlöf

en person poserar inför kameran. hon ser lekfull ut och håller i sin hårtofs.
Foto: Jennie Lindén

English further down--

Freja Lindstedt från EuroPride's redaktion intervjuade stå-uppkomikerna efter showen i tisdags. Först ut var Bianca Kronlöf.

Först ut är Bianca Kronlöf.

Hur var det att stå på scen?

Jag har haft det svinbra, det var svinkul! Jag var supernervös innan, för jag har inte jobbat på fyra veckor så jag var rädd att jag skulle dö eller nåt.

 

Hur är det att vara på EuroPride i Göteborg?

Jag har varit på West Pride de flesta åren, bland annat med min teatergrupp och som vanlig besökare. Jag har en speciell relation till Göteborg. Jag har bott här i flera år. Jag låg med en tjej för första gången i Göteborg.

 

Den gången du berättade om under stand-upen?

Ja, precis! (skratt)

 

Om du skulle beskriva EuroPride som du beskriver vin, vad skulle du säga då?

Kan man få en till?

 

Har du hunnit gå på någon programpunkt i dag?

Jag såg Drag King 'n' DJ-showen! Jag rekommenderar verkligen Qarl Qunts föreställning SLICK som kommer till Storan i Göteborg den 17 oktober.

 

Vad är Pride för dig?

En kombination av fest och kamp. Vissa tycker att det är för mycket fest, men jag tycker att det är viktigt att alla får fira Pride på sitt sätt. Genom att ha Pride här där vi kan och får, kan vi visa andra länder hur det kan vara och pusha gränserna. Precis som med 8 mars är det ett sätt att få media att uppmärksamma kampen, även om kampen pågår året om. Det är viktigt att få synas, inte känna sig ensam och göra motstånd. Det är det största manifestet för allas lika värde.

English:

 

What was it like to be on stage?

I’ve had a great time, it was so much fun! I was super nervous before, cause I haven’t worked in four weeks so I thought I was going to die or something.

 

What is it like to be at EuroPride in Gothenburg?

I’ve been to West Pride most years, both with my theatre group and as a regular attendee. I have special relationship to Gothenburg. I ived here for several years. I slept with a girl for te first time in Gothenburg.

 

That time you told us about in your stand up?

Yes! Exactly! (laughter)

 

If you were to describe EuroPride the way you describe wine, what would you say?

Can I have more?

 

Have you had any time to go to any events today?

I saw the Drag King ‘n’ DJ show! I really recommend Qarl Qunt’s show SLICK at Stora Teatern in Gothenburg on the 17th of October.

 

What is Pride to you?

It’s a combination of party and political struggle. Some people think that it’s too much party, but i think that it’s important that everyone gets to celebrate Pride in their way. Through having Pride here, where we can and are allowed, we can show other countries what it can be like and push the boundries. Just like wit the 8th of mars it’s a way to highlight the struggle, even if the struggle goes on year round. It’s important to be visible, not feel alone and to resist. It’s the biggest manifesto for everyone’s equal worth.