Welcome to Gothenburg

-- English below --

Om två veckor, 21-24:e september i Göteborg, är det dags för EPOAs (European Pride Organisers Associations) årsmöte, the AGM.

Det betyder att ett hundratal representanter från prideorganisationer i hela Europa kommer till staden för att besluta om inriktningen för EPOA. Det som kommer att diskuteras är bland annat vilken stad och organisation som kommer få äran att förvalta värdskapet för EuroPride 2020. Hbtq-frågor i stort kommer att belysas genom olika seminarier.

– Framför allt är årsmötet ett sätt att samla kompetens och byta erfarenheter, säger West Prides verksamhetsledare Rebecka Adin.

– Genom att vi, tillsammans med Stockholm Pride, är värdar för både EuroPride 2018 och AGM har vi chansen att utveckla erfarenheter som kan ligga till grund för en bra utveckling för våra respektive organisationer. Det är också fantastiskt att sätta Göteborg på kartan som hbtq-stad genom att bjuda in hela Pride-Europa, säger hon. 

In two weeks, september 21th to september 24th in Gothenburg, it is time for the EPOA (European Pride Organizers Association) annual meeting, the AGM.
 
This means that hundreds of representatives from pride organizations across Europe gather in Gothenburg to decide on the direction of EPOA. What will be discussed is, among other things, which city and organization that will be the honored host of EuroPride 2020. LGBTQ rights in general will be highlighted throughout different seminars. 

– Above all, the annual meeting is a way of gathering skills and exchange experiences, says West Pride's festival manager Rebecka Adin.

– The fact that we, together with Stockholm Pride, will be hosts for both EuroPride 2018 and the AGM, we have the opportunity to develop experiences that can be used as a basis for good development in our organisations. It's also great to put Gothenburg on the map as lGBRQ-city by inviting the whole of Pride-Europe, says Rebecka.