Göteborgs stad anordnar uppstartsmöte inför Europride 2018

Vill du/ditt nätverk/din organisation samverka med Göteborgs Stad inför EuroPride 2018?

EuroPride är Europas största hbtq-arrangemang och 2018 ska det för första gången hållas i Göteborg. Festivalen arrangeras tillsammans av föreningarna Stockholm Pride och West Pride och startar i Stockholm (27/7 – 4/8) för att sedan fortsätta i Göteborg (14/8-19/8) där festivalen kommer att samarrangeras med Kulturkalaset. Temat för 2018 års Europride är: Two cities, one festival – for a united Europe, open to the world 

Stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter ansvarar för att samordna Göteborgs Stads deltagande under EuroPride och bjuder därför in intresserade föreningar, samråd och allmänhet till ett första informations- och idémöte om möjligheter till samverkan. 

Har du/ditt nätverk/din organisation lust att delta? Vad har ni för förslag och reflektioner? Kom på uppstartsmöte 13 september! 

När? 13 september kl 18-21
Var? Frilagret (Heurlins plats 1 - ligger mellan Järntorget och Esperantoplatsen)
Vad? Information om vad staden kan erbjuda i form av samverkan och medel utifrån sitt förstärkta uppdrag. Idéer och förslag på aktiviteter och arrangemang. Dialog om möjlig samverkan.

Anmälan om deltagande senast 4 september till:
europridegbg@goteborg.se

Information: Anna-Carin Jansson, samordnare MR/HBTQ på Stadsledningskontoret: 0727-253744