Regnbågsschlagermässa i Domkyrkan

- Sjung med!, uppmanar celebrant Marie-Louise Bengtsson som öppnar mässan.

- Gud har inte gett oss alla fantastiska sångröster men Gud vill att vi ska
sjunga så hen får skylla sig själv!

Det är en liten men glad skara som tagit sig till Domkyrkan och efter
klockringningen så drar Pernilla Emme med vänner igång med Mitt i ett
äventyr.

Vi blir informerade om att kollekten kommer att gå till Regnbågsfonden,
vars ändamål är att finansiellt hjälpa hbtq-personer och organisationer
runt hela världen. Det sjungs mer, sedan delas Regnbågsfisken ut, ett pris
som delas ut av EKHO Göteborg till personer som bidragit till
hbtq-personers synlighet och trygghet inom kyrkan. Årets pris går till
Börje Blomster och Jan Fredrik Schöldström.

- [När vi kom ut på 80-talet] levde vi som ett öppet par. Det var en
bedrövlighet för kyrkan, och det var inte så kul för oss heller!

Börje och Jan Fredrik håller ett kort tal där de berättar om sina upplever
som öppet homosexuella inom kyrkan, EKHO Göteborg och att utmana normer och
sig själva varje dag.

Resten av mässan flyter på i en blandning av svängig musik och personliga
samtal där vi får ta del av både det roliga och det sorgliga, men i
slutändan kan budskapet sammanfattas i ett citat:
- Gud älskar dig och har skapat dig precis som du är.

Mässan avslutas med Bra vibrationer och församlingen klämmer i i refrängen.

Efter mässan svänger jag förbi Kyrkan på West Prides tält för en sista
fråga som tagits upp under mässan, men som jag inte fått ett specifikt svar
på.

Om en är i en församling där en inte känner sig välkommen p.g.a sin
sexuella läggning, könsidentitet eller liknande, vad kan en göra?

- Du kan så med i Facebook-gruppen “hbtq-vänliga troende” där en kan
skriva och fråga efter församlingar i sin närhet. Sedan bör du kunna gå
till vilken präst eller pastor som helst, och även diakonerna i
församlingen.

- Du kan även alltid vända dig till EKHO på deras hemsida ekho.se eller
gruppen Katolska Homosexuella, även om du inte är specifikt katolsk eller
homosexuell.
 

Text: Matthew Engström Lundberg
Foto: Daniel Castro