Hbtq Crippar

- Vi deltar i West Pride för att vi också finns med i hela hbtq-spektrat, något som ofta glöms bort, vi är också sexuella och har begär, säger Caroline Eriksson från Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. 
För första gången har Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben en egen programpunkt under West Pride, hbtq-crippar. Ironiskt nog i en inte särskilt tillgänglig sal på Artisten.

Det börjar med en föreläsning med Christine Bylund, doktorand vid Umeå Universitet, som introducerar publiken för crip-teorin. Crip-teorin har utgångspunkt i medicinska termer och sociala modeller, men ifrågasätter istället funktionsmaktsordningen och samhällets normer samt vilka det är som faktiskt gynnas av dessa normer.

-Crip-teorin förstår skalorna av funktionalitet och att de olika graderna av funktionalitet ger olika konsekvenser. Samhället tillåter normbrytande funktionalitet till en viss gräns, berättar Christine och fortsätter: oavsett funktionalitet ska alla ha rätt till personlig integritet, rörelsefrihet, kontinuitet, representation och att få vara patient på sin egna vilja.

Vidare följer en paneldiskussion mellan Finn, Johanna, Sophie och Christine. Modererad av Caroline. Enligt Finn är hbtq-teorin och crip-teorin liknande på så sätt att båda handlar om att: 
- Vi ska repareras, lagas och anpassas i samhället istället för att samhället ska förändras. Men funkisrörelsen är mycket yngre än exempelvis queerrörelsen.
Moderator: Caroline Eriksson
Panelister: Christine Bylund, Finn Hellman, Johanna Marseille, Sophie Gunnarsson

Text: Sun Nordberg
Foto: Victoria Björnholm