BLI PLATSCHEF

Ett Minne och en färgglad erfarenhet för livet

West Prides platschefer ansvarar för var sitt av festivalens olika områden. Uppgifterna skiljer sig till viss del åt för varje område, men generellt består uppdraget av att planera för ditt område, schemalägga och arbetsleda volontärer och ledningsgrupp samt ansvara för etablering och avetablering. Genom att vara med och planera och påverka festivalen får du god erfarenhet i festivalarbete och möjlighet att knyta kontakter. Framför allt får du en rolig, lärorik och viktig upplevelse.


Vi värdesätter kvaliteter som ger verksamheten mångfald. En förutsättning för att vara platschef är att du står bakom festivalens värdegrund, syfte och mål och har ett starkt engagemang i de frågor West Pride arbetar med.

Nu söker vi platschefer och vice platschefer för festivalen 2023. Välkommen med din ansökan! Har du frågor eller funderingar om uppdraget? Ta då kontakt med Sara Brown, projektledare på West Pride: sara@westpride.se.

Prideredaktionen

Prideredaktionen är den förlängda armen till West Prides kommunikation. Redaktionen besöker programpunkter och dokumenterar dessa via bild, text och film för att skapa content som redaktionen sedan lägger upp på West Prides sociala medier och hemsida. Materialet används också internt av West Pride, vilket innebär att redaktionen också dokumenterar festivalen bakom kulisserna och under uppbyggnad/nedtagande av festivalområdet.

Platschefen för detta område ansvarar för att Prideredaktionen tillsammans med verksamhetschef och kommunikatör genomför den kommunikationsplan som finns för festivalen, fördelar ansvar inom redaktionen för vem som sköter bild/text/film och kommer med egna förslag och idéer om content.

Passar det mig?

Platschefen för Prideredaktionen passar dig som har förkunskap av journalistiskt eller dylikt arbete, ett kreativt öga och gillar högt tempo.

Hand med likhetsbild

Pride House

Pride House är konceptet där West Prides seminarieprogrammet samlas i Stadsbiblioteket, vilket innebär workshops, föreläsningar, debatter, panelsamtal, utställningar, teaterföreställningar med mera.

Tillsammans med projektledaren för Pride House schemalägger du programpunkter, ansvarar för anmälningar och har kontakt med programarrangörer. På plats är du operativt ansvarig för att allting flyter på som det ska, och har en samordnande roll mellan personal på Stadsbiblioteket, tekniker och programarrangörer. Du har även visst administrativt ansvar genom att uppdatera programmet när programpunkter ställs in eller arrangörer behöver ändra information gällande sin medverkan.

Passar det mig?

Att vara platschef i Pride House passar dig som är organisatorisk, gillar att möta människor och är flexibel.

Pride Park

Pride Park är vårt festivalområde där besökare kan uppleva det fullspäckade scenprogrammet, besöka våra utställare och njuta av mat och dryck i restaurangområdet. Platschefen för Pride Park planerar, etablerar och avetablerar parken. Den ansvarar för att ta emot anmälningar och ha kontakt med utställare. På plats är du operativt ansvarig för att allting flyter på som det ska, och har en samordnande roll mellan utställare, säkerhetschef och restaurangansvarig.

Passar det mig?

Att vara platschef för Pride Park passar dig som är lösningsorienterad, har ett öga för logistik, gillar människor, och inte är rädd för att hugga i där det behövs.

Pride Parade

Pride Parade är festivalens största händelse. Privatpersoner, föreningar, idrottsorganisationer, partier med flera får möjligheten att gå i Pride Parade och på så sätt ställa sig bakom vårt budskap om allas lika värde och lika rättigheter. Platschefen för Pride Parade är med under planeringen av Pride Parade i fråga om paradsträcka, att skicka in tillståndsansökan, skapa och sprida anmälningsformulär, deltar i möten med berörda myndigheter.

Därtill är det platschefen som planerar logistiken för uppställningsplatsen, är den som främst har kontakt med medverkande ekipage och de som berörs av paradvägen (affärscentrum, institutioner med mera), planerar säkerhet med festivalkoordinator och platschefen för säkerhet.

Passar det mig?

Att vara platschef för Pride Parade passar dig som gillar planering och att ha många olika typer av arbetsuppgifter.

WEST PRIDE Ung

West Pride Ung (nedan kallat WPU) är vår satsning för HBTQI-personer mellan åldrarna 13-25. Med egen plats i parken, egen grupp i paraden och egna programpunkter i Pride House blir detta som en egen minifestival i festivalen.

Platschefen för WPU ansvarar för planering, etablering och avetablering av WPUs deltagande i Pride Park och Pride Parade. Platschefen researchar vad målgruppen efterfrågar och är ansvarig för att anordna och schemalägga de olika programpunkterna i det egna tältet. Det kan exempelvis vara pyssel, poddar eller lekar.

Passar det mig?

För att vara platschef för West Pride Ung ser vi att du gärna själv är inom eller i närliggande åldern för målgruppen, har lätt för att prata med människor och är kreativ.

Infocentrum

West Prides Infocentrum är West Prides ansikte utåt och festivalens informationskälla där vi presenterar vårt festivalprogram, delar ut festivalarmband och säljer merch. Infocentrum öppnar i Nordstan några dagar innan festivalen men under festivalen hittar besökaren Infocentrum i Pride Park, Pride House och vid paradstart.

I Infocentrum svarar ni på besökares frågor, hjälper till att guida i programmet och sprider god festivalstämning.

Tillsammans med West Prides kommunikatör är du med och planerar och genomför två pop-ups innan festivalveckan, för att sprida information och peppa allmänheten att besöka West Pride.

Passar det mig?

Att vara platschef för Infocentrum passar dig som är bra på schemaläggning, utåtriktad och kan ta både ris och ros, är service-minded och positivt inställd.

VOLONTÄRSAMORDNING

Volontärsamordnaren arbetar för att rekrytera många och engagerade volontärer till festivalen. Volontärsamordnaren tar emot anmälningar, registrerar alla volontärer och ansvarar för att de övriga områdesansvariga får de volontärer som de efterfrågat. Volontärsamordnaren kan till viss del även behöva vara behjälplig vid schemaläggning.

Volontärsamordningen anordnar avtackningen och ser till att volontärernas goodiebags packas och delas ut. Den distribuerar buss- och spårvagnsbiljetter till platschefer och volontärer. Dessutom ansvarar volontärsamordnaren tillsammans med kontaktperson på kansliet för volontärutbildningarna och att volontärintyg ges ut till de volontärer som efterfrågar detta.

Passar det mig?

Att vara volontärsamordnare passar dig som kan ha många saker igång samtidigt, är organiserad och utåtriktad samt har lätt för att prata med människor. Vissa kunskaper i Excel är också fördelaktigt, men inget måste.